Bekijk ook:

  • Sportuitval jongeren 12+ tot 21

    17 april 2023

    Veel jongeren vanaf 12 jaar ervaren niet (meer) het plezier, de motivatie en zelfvertrouwen om te blijven sporten en bewegen bij een sportaanbieder. Voorkomen van sportuitval in deze levensfase is belangrijk om sport een vanzelfsprekend onderdeel van hun gehele levensloop te laten (blijven) zijn. Om sportuitval bij jongeren te voorkomen willen wij sportverenigingen, maar ook commerciële sportaanbieders ondersteunen om de instroom van leden te vergroten en/of de uitstroom van leden te verlagen (boeien en binden) en dan met name in de leeftijdscategorie 12+ tot 21.

  • Succesvolle start Sportakkoord 2.0 in het Loket

    06 april 2023

    Op donderdag 5 april 2023 spraken bijna 100 aanwezigen met elkaar over het Sportakkoord 2.0. Van bedrijven, welzijnspartners, onderwijs, inwoners, tot sportondernemers, stichtingen, inwonersraden, ambtenaren en raadsleden. Een hele gevarieerde groep betrokkenen uit de samenleving. Hieruit blijkt des te meer hoe belangrijk sport en bewegen voor Zwijndrecht is.