Iedereen beweegt!

Deelakkoord: Inclusief sporten

Iedere Zwijndrechter kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. Sporten en bewegen voor iedereen met elkaar is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, handicap, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen. Daar waar aanbod ontbreekt, wordt dit gestart of uitgebreid. Er wordt extra laagdrempelige beweegactiviteiten georganiseerd voor kwetsbare mensen met de mogelijkheid om door te stromen naar regulier aanbod. Mensen die nog niet willen bewegen of sporten worden extra geïnformeerd, gemotiveerd en gestimuleerd. Daarbij is er speciale aandacht voor statushouders, mensen met een beperking en mensen onder de armoedegrens.