Verduurzamen accommodaties

We vinden het belangrijk dat Nederland en dus ook Zwijndrecht klimaatbestendig en energiezuinig wordt. Dit willen we onder andere bereiken door zo veel mogelijk van gas los te zijn, onze huizen beter te isoleren en slimmer omgaan met onze energie door handige, duurzame oplossingen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar bespaart ook aanzienlijk veel kosten. We vinden het belangrijk dat ook (sport)accommodaties verduurzamen en daar helpen wij u graag bij. Via Sportservice ZH, de gemeente en het lokaal sportakkoord kunnen 5 verenigingen deelnemen aan een begeleidingstraject voor het verduurzamen van een sportaccommodaties. Ook geven we 10 gratis energiescans weg.  

Wat houdt een begeleidingstraject en energiescan in?

  1. U krijgt kosteloos een energiescan. Deze scan brengt heel eenvoudig in beeld waar de energieslurpers zitten. Ook de uitwerking en begeleiding worden vergoed.
  2. U krijgt hulp bij het aanvragen van subsidie en begeleiding aanbesteding/uitvoering, een zogenaamde helpdesk.
  3. U krijgt Hulp bij "lastige regelgeving". 
  4. Ondersteuning bij samenwerking van verenigingen. Bijvoorbeeld: samen inkopen

Wat doen we niet?

We nemen de investering niet helemaal over en bieden geen ondersteuning  zonder commitment van de vereniging.

Aanvragen van een gratis energiescan of meer informatie:

U kunt meer informatie opvragen bij Bart van Geleuken, Procesregisseur Energietransitie gemeente Zwijndrecht via telefoonnummer 078-7702665 of via de mail: bp.van.geleuken@zwijndrecht.nl