Geef ruimte voor beweging

Deelakkoord: Duurzame sportinfrastructuur

Iedereen moet kunnen bewegen en sporten op een plaats en moment wanneer hij of zij dat wil. Sportcomplexen worden meer multifunctioneel gebruikt ingericht en het gebruik van sportparken overdag wordt gestimuleerd. Buiten sporten in het (voortgezet) onderwijs wordt extra gestimuleerd. We willen dat binnensportaccommodaties overdag ook meer gebruikt kunnen worden voor andere doelgroepen. Ook op andere plekken dan sportaccommodaties, zowel binnen als buiten (zoals buurthuizen, parken en openbare ruimte), wordt sport en bewegen gestimuleerd. Duurzaamheid en energie staan centraal bij onderhoud en vervanging van sportaccommodaties.