Bewegen is veilig

Deelakkoord: Positieve Sportcultuur

Overal kan veilig en met plezier gesport worden. Bestuurders, trainers, ouders en verzorgers werken hier samen aan mee. Sport- en beweegaanbieders hebben onder andere een vertrouwenscontactpersoon, werken met gedragsregels en voor vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd. Geweld, pesten, (seksuele) intimidatie en misbruik en andere misstanden worden tegengegaan. Professionals uit onderwijs, zorg en welzijn helpen de sport- en beweegaanbieders hierbij. Wanneer een misstand bij iemand wordt gesignaleerd weet men waar aan de bel getrokken moet worden.