Parkeren grote voertuigen

In de gemeente Zwijndrecht is het verboden om een voertuig te parkeren dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, inclusief lading. Bedrijven en chauffeurs dienen deze voertuigen zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren.

U leest hier meer over in APV art. 5.8

Nieuwe regelgeving voor het 's nachts parkeren van grote voertuigen

In het 2e kwartaal van 2020 wordt er voor het parkeren van grote voertuigen in de avond en nacht een parkeerverbod ingevoerd op de aangewezen grote voertuigen parkeerplaatsen in Zwijndrecht. Tussen 21:00 uur 's avonds en 05:00 uur 's ochtends is het verboden om grote voertuigen te parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen. Chauffeurs die aan Zwijndrecht verbonden zijn komen in aanmerking voor een ontheffing om toch in de nachtelijke uren te kunnen parkeren. Alle informatie met betrekking tot het aanvragen van een ontheffing en de inwerking treding voor het parkeerverbod zal voor die tijd op deze webpagina bekend worden gemaakt. 

Waar mogen grote voertuigen wel parkeren?

Via onderstaande link kunt u inzien waar het parkeren van grote voertuigen binnen Zwijndrecht wel is toegestaan.

Parkeren grote voertuigen binnen Zwijndrecht

Parkeren grote voertuigen binnen Heerjansdam

Voertuigen met gevaarlijke stoffen

Voertuigen met gevaarlijke stoffen mogen nergens in de openbare ruimte parkeren. Dit geldt ook voor de locaties die zijn aangewezen als parkeerlocatie voor grote voertuigen.

Industrieterrein de Gors (Heerjansdam)

Op een aantal parkeerplaatsen aan de Industrieweg/Nessenweg (industrieterrein De Gors) is parkeren met grote voertuigen toegestaan van ma t/m vrij van 09:00-18:00 uur. Als u buiten deze tijden wilt parkeren, kunt u een ontheffing aanvragen. Een ontheffing is mogelijk als u ondernemer of particulier bent in Heerjansdam en u elders (op particuliere grond) geen parkeerruimte hebt.

De kosten voor een ontheffing op het tijdvenster kunt u vinden in de legesverordening, 'Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens', paragraaf 1.18.1.7.

Om een ontheffing aan te vragen kunt u dit inschrijfformulier, (PDF, 32 kB) invullen en opsturen.

Bewaakt parkeerterrein De Geer

De gemeente biedt ook een mogelijkheid om grote voertuigen te parkeren op een bewaakt terrein op industrieterrein de Geer. Hier zijn 53 parkeerplaatsen beveiligd met een elektronische schuifpoort en cameratoezicht.

Wanneer u geïnteresseerd bent in een parkeerplaats op het parkeerterrein aan de Houtkopersstraat dan kunt u dit inschrijfformulier, (PDF, 47 kB)  invullen en opsturen.

Controle

De politie en andere opsporingsinstanties controleren op de geldende wet- en regelgeving. Indien nodig treden zij handhavend op.

Contact

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl