Parkeren grote voertuigen

In de gemeente Zwijndrecht is het verboden om een voertuig te parkeren dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, inclusief lading. Bedrijven en chauffeurs dienen deze voertuigen zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren. Alleen chauffeurs die wonen of werken in Zwijndrecht kunnen een ontheffing aanvragen.

U leest hier meer over in APV art. 5.8

Regelgeving voor het parkeren van een groot voertuig 

Per 31 mei 2021 is het parkeren van een groot voertuig toegestaan op maandag t/m vrijdag van 06:00 t/m 18:00 uur op de daarvoor aangewezen locaties binnen Zwijndrecht. Op maandag t/m vrijdag van 18:00 t/m 06:00 uur en in het weekend is  een groot voertuig parkeren alleen toegestaan als u daarvoor een ontheffing heeft ontvangen. Chauffeurs die wonen of werken in Zwijndrecht en geen parkeerruimte tot hun beschikking hebben, kunnen een ontheffing aanvragen. De ingevoerde maatregelen zijn in het belang van de Zwijndrechtse chauffeurs.

Uitzonderingen

Er zijn 2 locaties uitgezonderd van de hierboven genoemde venstertijden:

  • Ter Steeghe Ring, Zwijndrecht: op maandag t/m vrijdag van 17:00 t/m 06:00 uur en in het weekend is parkeren van een groot voertuig toegestaan met een ontheffing. Op maandag t/m vrijdag tussen 06:00 en 17:00 uur is het verboden een groot voertuig te parkeren.
  • Industrieweg, Heerjansdam: op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur is het toegestaan een groot voertuig te parkeren. Op maandag t/m vrijdag tussen 18:00 en 09:00 uur en in het weekend is parkeren van een groot voertuig toegestaan met een ontheffing.

Wijziging in locaties

De locatie Lindtsedijk, tussen Uilenkade en Oudemaasweg, is per 31 mei 2021 vervallen als locatie voor het parkeren van een groot voertuig. 

Waar mogen grote voertuigen wel parkeren?

Via onderstaande afbeelding kunt u zien waar het parkeren van grote voertuigen in Zwijndrecht en Heerjansdam is toegestaan. Klik op de afbeelding om het kaartje in groter formaat te bekijken.

Vrachtwagenparkeren gemeente Zwijndrecht - overzichtskaart

Aanvraag en kosten ontheffing

Een ontheffing aanvragen is mogelijk als u in Zwijndrecht of Heerjansdam woont of werkt en u elders (op particuliere grond) geen parkeerruimte tot uw beschikking heeft. 
De kosten voor een ontheffing staan vermeld in de legesverordening en ziet u in de afbeelding hieronder. Om een ontheffing aan te vragen of te verlengen, kunt u dit inschrijfformulier, (PDF, 32 kB) invullen en opsturen. 

Tarieven parkeren grote voertuigen

Voertuigen met gevaarlijke stoffen

Voertuigen met gevaarlijke stoffen mogen nergens in de openbare ruimte parkeren. Dit geldt ook voor de locaties die zijn aangewezen als parkeerlocatie voor grote voertuigen.

Bewaakt parkeerterrein De Geer

De gemeente biedt ook een mogelijkheid om grote voertuigen te parkeren op een bewaakt terrein op industrieterrein de Geer. Hier zijn 53 parkeerplaatsen beveiligd met een elektronische schuifpoort en cameratoezicht. Als u geïnteresseerd bent in een parkeerplaats op het parkeerterrein aan de Houtkopersstraat op industrieterrein De Geer dan kunt u dit inschrijfformulier, (PDF, 47 kB)  invullen en opsturen. U ontvangt bericht zodra er een parkeerplek beschikbaar komt.

Controle

De politie en andere opsporingsinstanties controleren op de geldende wet- en regelgeving. Indien nodig treden zij handhavend op.

Contact

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl