Betaald parkeren Veerplein, Maasplein en omgeving

In de omgeving van Veerplein en Maasplein geldt betaald parkeren.

Tarieven, tijden en locaties

Op de volgende dagen en tijden geldt een parkeertarief van maximaal € 2,00 per uur*:

  • van maandag tot en met woensdag tussen 09.00-18.00 uur
  • van donderdag tot en met zaterdag van 09.00 – 21.00 uur.

Op de volgende locaties geldt betaald parkeren:

Locaties** Gebiedscode
De Werf 7892
Ringdijk tussen De Werf en Lauwers 7894
Maasplein  7892
Veerplein (maximaal 2 uur per dag parkeren) 7894
Zomerlust  7892
Schuitenwal 7892
Nieuwstraat 7892
Marsdiep ter hoogte van huisnummers 1 t/m 12 7892
Rotterdamseweg ter hoogte van huisnummers 37 t/m 61 7893

* De volledige lijst van tarieven voor maand- of jaarkaarten en vergunningen, vindt u terug in de Verordening parkeerbelastingen Zwijndrecht 2022.
** Te vinden in: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

De tijden en parkeertarieven kunt u ook teruglezen op dit kaartje.

Parkeergeld betalen

Parkeergeld betaalt u met cash, pin of creditcard bij de parkeerautomaat of via een parkeerapp op uw telefoon. 

Parkeerboete 

Als u niet betaalt of te weinig, kan de toezichthouder u een naheffingsaanslag opleggen (parkeerboete). Deze vindt u achter uw ruitenwisser. Op de aanslag leest u hoe u moet betalen. Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag? Dan maakt u als kentekenhouder online bezwaar via de Digitale Belastingbalie.

Betalen van parkeerboete

Betalen kan alleen via de betaalgegevens die u vindt op de kopie (duplicaat) naheffingsaanslag die wij naar u thuis sturen. U moet na ontvangst van het duplicaat binnen 14 dagen betalen.

Wat moet u verder weten?

  • U krijgt zo snel mogelijk een kopie (duplicaat) van de naheffingsaanslag thuisgestuurd.
  • Bezwaar maken moet binnen 6 weken na de datum die op de naheffingsaanslag staat.
  • U ontvangt na uw bezwaar een ontvangstbevestiging. U hoort de beslissing op uw bezwaar uiterlijk aan het eind van het jaar waarin wij uw bezwaar ontvangen hebben. Dient u de laatste 6 weken van het jaar een bezwaar in, dan handelen wij dit binnen 6 weken na de bezwaartermijn af.
  • U krijgt uitstel van betaling totdat de beslissing op uw bezwaarschrift bekend is.
  • Heeft u om een andere reden een bekeuring gekregen? Bijvoorbeeld voor parkeren op de stoep of parkeren waar het niet mag? Dan krijgt u een acceptgiro via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Dit loopt niet via de gemeente.

Schriftelijk bezwaar

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken via het formulier Bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur het bezwaarformulier naar:
Gemeente Zwijndrecht
T.a.v. Bezwaar naheffingsaanslag
Postbus 15
3300 AA Zwijndrecht