Gladheid

Tijdens de winterperiode kunnen wegen, fietspaden en trottoirs glad worden door ijzel, sneeuw en vorst. De gladheidbestrijdingsploeg van de gemeente zorgt in de vorstperiode 24/7 voor de bestrijding van gladheid op de openbare wegen en paden binnen de gemeente.

Voor particuliere wegen of terreinen is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor gladheidsbestrijding. Het strooien in woonstraten heeft een lagere prioriteit, omdat het weinig effect heeft. In woonstraten rijden namelijk weinig auto’s, waardoor de straat snel weer opvriest. 

gladheidsbestrijding

Hoofdstrooiroutes

De doorgaande wegen en fietspaden worden sinds 2017 op dezelfde wijze gestrooid en schoon geschoven. De routes kunt u hieronder downloaden.

Route 1

Route 2

Route 3

Route 4

Route 5

Route 6

Route 7

De uitgangspunten voor het strooien zijn:

  • Er wordt gestrooid op alle doorgaande verbindingsroutes in 50 km-zones;
  • Er wordt gestrooid op vrij liggende fietspaden;
  • Er wordt gestrooid op de routes naar voorzieningen, zoals huisartspraktijken, het ziekenhuis, winkelcentra, scholen en kinderdagverblijven. Dit is de enige reden waarom er in een 30 km-zone gestrooid wordt;
  • Er wordt gestrooid op bedrijventerreinen in verband met het gebruik van zwaar materieel;
  • De noodzaak van het sneeuw- en ijzelvrij houden van routes rondom bushaltes wordt van geval tot geval beoordeeld door de strooileider. Dit geldt ook voor het ponton van de waterbus;
  • In straten met een verblijfsfunctie waar weinig auto's rijden en op voetpaden langs woningen wordt in principe niet gestrooid. Dit heeft geen prioriteit. We vragen bewoners dit zoveel mogelijk zelf te doen.

Wat u zelf kunt doen?

De gemeente doet er alles aan om u veilig op weg te laten gaan. Zodra er een melding van gladheid binnenkomt, beginnen de strooiwagens met strooien. Maar ook op gestrooide routes kan het glad zijn, omdat het zout tijd nodig heeft om ijs of sneeuw te laten smelten. Pas uw snelheid in het verkeer daarom altijd aan en wees voorzichtig. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het strooien of sneeuwvrij maken van de stoep. U kunt er voor zorgen dat u zout of zand in huis heeft, een bezem en sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Deze materialen zijn te koop bij diverse winkels. Omdat het eerdere jaren weinig effectief bleek, stelt de gemeente geen strooizout beschikbaar voor privégebruik.

Sluipverkeer zonder paaltje

Zodra de paaltjes in het fietspad zijn verwijderd om ruimte te geven aan de strooiwagens, worden voet- en fietspaden als sluipweg gebruikt door automobilisten. De gemeente krijgt regelmatig een melding met de vraag of hier iets aan te doen is. Vanzelfsprekend zijn voet- en fietspaden verboden voor motorvoertuigen. De politie handhaaft op dit onjuiste gedrag en ook het handhavingsteam ziet er tijdens hun ronde extra op toe. Een melding doen is daarom niet nodig. Verder dan handhaving kan de gemeente zelf helaas weinig doen. De paaltjes laten staan en alleen verwijderen als de strooier er langs moet is helaas geen optie. Door de zeer slechte weersomstandigheden tijdens het strooien, is het vanwege de veiligheid voor de chauffeur niet mogelijk tijdens het strooien het voertuig te verlaten. Daarnaast kan de paal vastgevroren zijn, waardoor de strooier de route niet kan vervolgen. In de meeste gevallen is het voor de strooiwagen onmogelijk om te keren (ruimtegebrek). Niet strooien is in de meeste gevallen ook geen optie omdat het veelal een doorgaande hoofd- en fietsroutes betreft. Het strooien moet dus ongehinderd kunnen plaatsvinden.