Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Als u door een ziekte of handicap niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met de gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Als u niet zelf kunt rijden, kunt u een passagierskaart aanvragen. Degene die u vervoert, kan dan op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren.

Kosten

1e aanvraag of vernieuwing van uw gehandicaptenparkeerkaart 

 • Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart bij de gemeente € 58,10
 • Medisch advies € 104,41

De kosten voor de medische keuring maakt u binnen 10 dagen na de aanvraag over op rekeningnummer NL32 RABO 0314 1907 24 op naam van Argonaut, met uw naam en de vermelding Medische keuring.

U krijgt geen geld terug als u uw aanvraag intrekt of als de gemeente uw aanvraag afwijst.

Aanvragen

Met deze knop kunt u een afspraak vanaf 1 augustus 2022 plannen

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen 

Met deze knop maakt u een afspraak tot 1 augustus 2022

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen 

Voorwaarden

Bestuurderskaart

 • u kunt door ziekte of handicap voor langere tijd niet zelfstandig 100 meter of meer lopen. Ook niet met een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een rollator
 • u kunt zelf rijden
 • de kaart staat op uw naam en kunt u in elke auto gebruiken. U mag uw gehandicaptenparkeerkaart niet uitlenen

Passagierskaart

 • u kunt door ziekte of handicap voor langere tijd niet zelfstandig 100 meter of meer lopen. Ook niet met een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een rollator
 • u kunt niet zelf rijden
 • u bent bij vervoer van deur tot deur volledig afhankelijk van hulp van de bestuurder
 • de kaart staat op uw naam. Als u meerijdt, mag de bestuurder de kaart gebruiken. U mag uw gehandicaptenparkeerkaart niet uitlenen

Instellingenkaart

 • uw instelling is een zorginstelling die bewoners met een beperking vervoert. Deze bewoners komen zelf voor een bestuurders- of passagierskaart in aanmerking
 • uw instelling valt onder de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Medisch advies

Bij de 1e aanvraag gehandicaptenparkeerkaart moet u altijd voor een medisch advies naar een arts van Argonaut Advies. De kosten hiervoor betaalt u vooraf aan Argonaut. De arts van Argonaut bepaalt daarna of u een volgende keer opnieuw gekeurd moet worden. Dit vermeldt hij in uw dossier.

Hoe werkt het?

Als u eerst voor een medisch advies naar het spreekuur moet, stuurt de gemeente uw aanvraag door naar Argonaut. U krijgt van hen een oproep voor het spreekuur aan het Stationsplein 17 in Dordrecht. De arts beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en geeft hierover advies aan de gemeente. De arts mag met uw toestemming bij uw huisarts of specialist informatie opvragen. Met het advies van Argonaut neemt de gemeente een beslissing. U krijgt een brief met onze beslissing.

Meenemen bij het ophalen

U, of iemand anders, neemt bij het ophalen van uw gehandicaptenparkeerkaart mee:

 • uw pasfoto
 • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • het afhaalbewijs
 • uw oude gehandicaptenparkeerkaart, als u deze eerder heeft gehad
 • pinpas of contant geld. Liever pinnen dan contant
Per post of aan de balie regelen

Per post

Vul het formulier Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 214 kB) in en stuur dit naar:

Gemeente Zwijndrecht
voor de Gemeentewinkel
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Aan de balie

Met deze knop kunt u een afspraak vanaf 1 augustus 2022 plannen

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen 

Met deze knop maakt u een afspraak tot 1 augustus 2022

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen 

Of bel 14 078 voor een afspraak. Een instellingenkaart vraagt u alleen digitaal aan.

Vernieuwen kaart

U krijgt ongeveer 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart verloopt, een brief van de gemeente. Daarin leest u hoe u een nieuwe kaart kunt aanvragen. Als na uw aanvraag blijkt dat voor u opnieuw een medisch advies nodig is, krijgt u daarvoor een oproep van Argonaut.

Kaart kwijt of gestolen

U vraagt dan een nieuwe kaart aan:

 • doe aangifte van de vermissing bij de politie
 • maak online een afspraak:

Met deze knop kunt u een afspraak vanaf 1 augustus 2022 plannen

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen 

Met deze knop maakt u een afspraak tot 1 augustus 2022

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen 

 • of bel 14 078 voor een afspraak
 • neem mee:
  • het procesverbaal
  • uw pasfoto
  • een geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld. Liever pinnen dan contant. U betaalt de kosten voor een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart, deze kosten leest u bovenaan de pagina
Meer informatie
 • voorkom auto-inbraak en diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart met een Kaartkluis
 • meer informatie over het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op de website van de ANWB
 • Heeft u een vraag? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons