Elektrisch rijden

De gemeente Zwijndrecht stimuleert het gebruik van elektrische auto's. Elektrisch rijden is tenslotte beter voor uw omgeving en het milieu.

Openbare laadpalen worden geplaatst door en onderhouden door commerciële aanbieders. Zwijndrecht heeft een contract met Allego. Zij plaatsen laadpalen in Zwijndrecht. Allego overlegt met u over een mogelijke locatie, waarbij zij rekening houden met de criteria van de gemeente. Bij beoordeling let de gemeente met name op spreiding ten opzichte van andere laadpalen, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied (denk aan boomwortels). Via de website www.openbaarladen.nl leest u meer informatie en vraagt u een laadpaal aan. 

In behandeling

De behandeling van een aanvraag duurt 18 weken. De lange duur komt doordat er meerdere instanties bij de aanvraag betrokken zijn; de commerciële aanbieder, gemeente en netbeheerder.

Verkeersborden bij laadpalen - in behandeling

De volgende verkeersborden bij laadpalen zijn bij ons in behandeling:

Status A:
 • Ringdijk/Maasboulevard
 • Roosstraat/Kort Ambachtlaan
 • Aalbersestraat
 • Noorderdiep/Sandelingen
 • H.A. Lorentzstraat
 • Celebesstraat
 • Scheepmakersweg
 • Abdij
 • Moermond
 • Gerbrandyplein
 • Kloosstraat
 • Ellingtonstraat
Status D:
 
 • Handelstraat
 • Kromme Nering, Heerjansdam
 • Rotterdamseweg
 • Hoveniersplein
 • Turk
 • Volgerland
 • Beethovenlaan
 • Laan van Nederhoven
 • Johannes Postlaan, Heerjansdam
 • Johan de Wittlaan
 • Patrijsstraat
 • Oudeland

 [Bijgewerkt tot en met 12-1-2021]

Uitleg van de status

Status A – Het verkeersbesluit is in voorbereiding. U kunt zienswijzen indienen.

Status B – Het verkeersbesluit is bekend gemaakt. U kunt bezwaar indienen, binnen zes weken na bekend making.

Status C – Er is een bezwaar in behandeling.

Status D – Het verkeersbesluit is definitief. U kunt geen bezwaar meer indienen.

Wilt u zienswijzen indienen dan kunt u contact opnemen met Accountmanager Verkeer Constantijn van Kooten Niekerk, via tel. 14 078. 

Bezwaar maken

Minimaal 8 weken voordat het besluit definitef is, plaatst de gemeente een aankondigingsbord op de plek waar de laadpaal geplaatst wordt. In die 8 weken kunnen omwonenden het besluit inkijken en bezwaar maken. Het besluit wordt pas uitgevoerd nadat de bezwaartermijn verlopen is en eventuele bezwaren zijn afgehandeld. 

Stopcontact

Elektrische voertuigen laadt u op aan elektrische laadpalen. U kunt daar in de meeste gevallen geen gewoon stopcontact voor gebruiken, want dat geeft niet genoeg stroom.

Laadpalen op eigen terrein

U mag een laadpaal altijd plaatsen op eigen terrein. Let er bij het gebruik wel op dat u voor het opladen geen openbare ruimte mag reserveren. Ook voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan. Doet u dit toch en ontstaat hierdoor schade aan gemeentelijke of andere eigendommen dan bent u hiervoor aansprakelijk.

Openbare laadpalen zijn (meestal) niet gratis

De laadpalen bij openbare parkeerplaatsen zijn openbaar, maar het opladen is niet gratis. Ze zijn geen eigendom van de gemeente, maar worden geplaatst door commerciële aanbieders. De prijs voor het opladen wordt afgerekend met een oplaadpas. Deze pas kunt u zelf aanvragen bij bijvoorbeeld de ANWB, Nuon, Essent en Eneco.

De hoogte van het gebruikstarief wordt niet door de gemeente bepaald, maar door de aanbieder van de laadpaal (bijv. Allego) en de aanbieder van uw oplaadpas (bijv. ANWB, Nuon, Essent, Eneco, etc.). Voor vragen over de tarieven voor het opladen, gebruik van een oplaadpas of laadpaal kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende aanbieder(s).

Huidige locaties laadpalen

Op de website www.oplaadpalen.nl kunt u precies zien op welke locaties in Zwijndrecht laadpalen staan.