Parkeren, verkeer en vervoer

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Als u door een ziekte of handicap niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats kenteken wijzigen

  Wilt u het kenteken op uw gehandicaptenparkeerplaats wijzigen? Op deze pagina leest u hoe u dit doet.

 • Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen

  In de omgeving van het station van Zwijndrecht zijn enkele blauwe parkeerzones. In deze blauwe zones mag u van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur met uw parkeerschijf maximaal 2 uur uw auto parkeren. Als u in een blauwe zone woont, kunt u een parkeerontheffing aanvragen.

 • Betaald parkeren en parkeervergunning

  In Zwijndrecht zijn er gebieden waar u moet betalen om te parkeren. Let op: in deze zones wordt ook gecontroleerd of u betaalt voor het parkeren. U krijgt een parkeerboete als u niet of onvoldoende parkeergeld heeft betaald. Deze boete bedraagt € 65,30. Ook zijn er gebieden waarvoor u een vergunning nodig heeft om te parkeren.

 • Parkeren grote voertuigen

  In de gemeente Zwijndrecht is het verboden om een voertuig te parkeren dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, inclusief lading. Bedrijven en chauffeurs dienen deze voertuigen zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren.

 • Elektrisch rijden

  De gemeente Zwijndrecht stimuleert het gebruik van elektrische auto's. Elektrisch rijden is tenslotte beter voor uw omgeving en het milieu.

 • Fiets kwijt?

  We willen de openbare ruimte en fietsenstallingen netjes houden. Daarom houdt de gemeente een aantal keer per jaar een waarschuwings- of opruimactie.

 • Verkeersbesluiten

  Wij maken verkeersbesluiten bekend in de Staatscourant.

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

  Hier vindt u informatie over het verkeer- en vervoersplan van Zwijndrecht.

 • Gladheid

  Tijdens de winterperiode kunnen wegen, fietspaden en trottoirs glad worden door ijzel, sneeuw en vorst. De gladheidbestrijdingsploeg van de gemeente zorgt in de vorstperiode 24/7 voor de bestrijding van gladheid op de openbare wegen en paden binnen de gemeente.

 • Zwijndrecht, thuishaven van de binnenvaart

  De binnenvaart is van groot belang voor onze economie. Zwijndrecht is de grootste binnenvaartgemeente in Nederland.

 • Openbaar Vervoer in Zwijndrecht

 • Wegafsluitingen

  Een overzicht van de actuele wegafsluitingen.