Grondwater in de gemeente Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht ligt in een nat gebied, waarbij het land nauwelijks hoger ligt dan het water in de sloot. De grondwaterstand is hierdoor in de gemeente hoog.

De gemeente Zwijndrecht ligt namelijk in het diepste punt van de Waard, is voornamelijk gebouwd op een oud getijden- en geulensysteem, omringd door drie rivieren en ligt beneden zeeniveau. 

Om de grondwaterstand te meten heeft de gemeente Zwijndrecht een grondwatermeetnet ingericht. Hieronder ziet u een overzicht van de meetpunten in de gemeente Zwijndrecht.  Twee keer per jaar wordt het gemeten grondwater uitgelezen. Wilt u weten hoe hoog het grondwater bij u in de buurt staat dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie, team Techniek. Bereikbaar onder het algemene nummer van de gemeente Zwijndrecht 14 078.

Meetpunten grondwater Zwijndrecht