Milieu

Op deze pagina vindt u meer informatie over asbestdaken en Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.

 • Asbest

  Is uw huis, schuur of gebouw van voor 1994? Dan kan er asbest in het dak zitten of materialen in uw huis met asbest. Kijk voor alle informatie en tips op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Bodem

  Werkt u met vervuilde of verontreinigde grond? Of heeft u te maken met een saneringstraject of een incident? Hier leest u meer over het opvragen van bodeminformatie, PFOA/PFAS en de regionale Bodemkwaliteitskaart.

 • Geluid

  Overal hoort u geluid en soms zorgt geluid voor overlast. Op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vindt u alle informatie over de regels in Nederland rondom geluid.

 • Grondwaterloket

  Wat is grondwater? Hoe kunt u grondwaterproblemen voorkomen? En wat doet de gemeente aan het grondwaterpeil in Zwijndrecht? Op deze pagina vindt u meer informatie over grondwater.

 • Lucht en houtstoken

  Een goede luchtkwaliteit is erg belangrijk. Ook u kunt daar aan meehelpen door het voorkomen van overlast bij een vuurtje stoken of de houtkachel aansteken. Ook de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zet zich in voor een gezonde lucht.

 • OZHZ

  De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zet zich in voor het beschermen van de leefomgeving, het milieu en de natuur. Dit doen zij door controles uit te voeren, vergunningen te verlenen en gemeenten en provincies te adviseren.

 • Route Gevaarlijke Stoffen

  Bedrijven vervoeren dagelijks gevaarlijke stoffen van vuurwerk tot chemicaliën. Maar welke regels gelden er voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen? U leest er hier alles over.

 • Vervuiling grondwater Nederhoven

  27 januari 2022

  Lees hier meer over de vervuiling van het grondwater in de wijk Nederhoven.