Melden bij de gemeente

 • Melding openbare ruimte

  Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving meldt u via Fixi. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal, een gat in het wegdek of een omgevallen boom.

 • Meldpunt Wmo, Jeugd, Zorg en Overlast

  Loopt u vast in de zorg? Of denkt u dat iemand anders zorg nodig heeft? Op deze pagina leest u hier meer over.

 • Klachten over contact met de gemeente

  Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van een medewerker van de gemeente Zwijndrecht? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

 • Status volgen aangevraagde producten en diensten

  Als u een online aanvraag voor een product of dienst doet, krijgt u een intake nummer van ons. U kunt de behandeling van uw aanvraag, vraag of melding dan zelf volgen.

 • Klacht indienen huurwoning

  Als uw huurwoning in slechte staat van onderhoud is kunt u een woningklacht indienen. Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente de eigenaar dwingen om de woonkwaliteit te (laten) herstellen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

 • Melding overlast bedrijven

  Voor overlast van bedrijven zoals bijvoorbeeld stank, geluid en lawaai kunt u dag en nacht bellen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Meld of vind dit dan via www.verlorenofgevonden.nl. Bij diefstal van een voorwerp doet u aangifte bij de politie.

 • Aansprakelijkstelling

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door iets wat wij als gemeente hebben veroorzaakt? Bijvoorbeeld door gebrek aan onderhoud van de openbare ruimte (denk aan wegen, stoepen, openbaar groen) of gemeentelijke gebouwen/opbjecten? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. Als blijkt dat wij als gemeente inderdaad aansprakelijk zijn voor de schade, vergoeden wij de kosten.