Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Meld of vind dit dan via www.verlorenofgevonden.nl. Bij diefstal van een voorwerp doet u aangifte bij de politie. Brommers en scooters vallen niet onder gevonden of verloren voorwerpen. Ook hiervan doet u aangifte bij de politie. Bent u uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs kwijt? Doe dan aangifte bij de gemeente. Uw document staat dan nationaal en internationaal als vermist.

Online regelen

Ga naar www.verlorenofgevonden.nl

Melden vermissing paspoort of identiteitskaart (met DigiD)

Gevonden voorwerpen

Een gevonden paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs mag u niet thuis bewaren, dit brengt u altijd naar de gemeente. Om fraude te voorkomen vernietigt de gemeente deze documenten.

Via verlorenofgevonden.nl of telefonisch doet u aangifte. U bewaart het gevonden voorwerp bij u thuis. U mag het voorwerp ook inleveren bij de gemeente. Wanneer de eigenaar zich binnen 1 jaar meldt, brengen wij u met elkaar in contact. Als de eigenaar zich niet binnen 1 jaar meldt en het voorwerp ligt bij u thuis, mag u het voorwerp houden. U ontvangt van ons bericht als de termijn van 1 jaar voorbij is.

Een gevonden voorwerp kan gestolen zijn.

Staat het voorwerp als gestolen geregistreerd? Bel dan de politie via telefoonnummer 0900 8844.

Telefonisch of persoonlijk melden

Telefonisch of persoonlijk melden van gevonden of verloren voorwerpen kan ook:

 • via ons telefoonnummer 14 078
 • bij de receptie van de gemeente:
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • woensdag 13.00 – 20.00 uur
Gevonden voorwerp ophalen

U krijgt het gevonden voorwerp mee als het aannemelijk is dat u de eigenaar bent. U neemt hiervoor mee:

 • uw identiteitsbewijs
 • het eigendomsbewijs zoals:
  • een aankoop bon
  • een foto
  • ander bewijsmateriaal
U bent iets kwijt

Gestolen voorwerp

Als uw voorwerp gestolen is, doet u altijd aangifte bij de politie. Op verlorenofgevonden.nl bekijkt u of uw voorwerp gevonden is.

(Brom)fiets kwijt

Voor het parkeren van (brom)fietsen heeft de gemeente een fietsbeleid. (Brom)fietsen die verkeerd geparkeerd zijn of in de fietsenstalling zijn achtergebleven, verwijderen we. We bewaren de afgevoerde fietsen 13 weken. U kunt tegen betaling uw (brom)fiets terughalen. Meer informatie op de pagina Fiets kwijt?

Minicontainer kwijt

Kijk op verlorenofgevonden.nl of uw container gevonden is. U neemt contact op met HVC  via klantenservice@hvcgroep.nl of telefoonnummer 0800 0700. HVC maakt dan met u een afspraak voor het bezorgen van een nieuwe minicontainer.

Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.