Meldpunt Wmo, Jeugd, Zorg en Overlast

Loopt u vast in de zorg? Of denkt u dat iemand anders zorg nodig heeft? Op deze pagina leest u hier meer over.

Meldpunt Wmo, Jeugd, Zorg en Overlast

Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt met de gemeente, een hulpverlener of instelling. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met het onafhankelijke meldpunt Wmo en Jeugd Zwijndrecht. De professionele medewerkers van het meldpunt luisteren, denken met u mee en geven advies. Ze geven geen oordeel over uw klacht en hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis voor inwoners van de gemeente Zwijndrecht.
 

Wanneer benadert u het meldpunt WMO en Jeugd?

U heeft bijvoorbeeld een aanvraag gedaan voor begeleiding thuis, huishoudelijke hulp of een rolstoel. Hiervoor heeft u een medewerker van de gemeente, Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) of een zorgaanbieder gesproken. U kunt een melding doen als:

  • U vindt dat er niet goed naar u is geluisterd
  • U de informatie niet begrijpt
  • U het niet eens bent met het besluit over uw aanvraag.
Wat kan het meldpunt voor mij doen?

U vertelt aan het meldpunt waarom u niet tevreden bent. Vervolgens bespreekt de medewerker van het meldpunt met u welke oplossingen er zijn. De medewerker van het meldpunt kan u helpen bij een nieuw gesprek of kan voor u bemiddelen. Als u dat prettig vindt, kan de medewerker van het meldpunt bij het gesprek aanwezig zijn. U hoeft niet te betalen voor de hulp. De medewerker van het meldpunt is onafhankelijk van de gemeente en het gesprek blijft vertrouwelijk.

Melding doen

Vul het formulier 'Melding Wmo en Jeugd' in. Uw melding komt dan bij het meldpunt terecht.

Melding Wmo en Jeugd
​​​​
Heeft u liever telefonisch contact met een medewerker van het meldpunt? Bel dan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur naar 06 - 5289 2795 of 088 - 929 4040


Meldpunt Zorg & Overlast

Bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD kunnen inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid terecht wanneer zij zich zorgen maken over een familielid, buurman of buurvrouw, of iemand anders in hun omgeving. Dit kunnen ook mensen zijn waarvan inwoners vinden dat zij zorg nodig hebben, maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen. Ook als inwoners vermoeden dat er onvoldoende hulp geboden wordt, kunnen zij dit bij het Meldpunt Zorg & Overlast aangeven.

Nauwe samenwerking

Het Meldpunt Zorg & Overlast werkt nauw samen met een groot netwerk van zorg- en hulpverleners in de regio om de signalen of meldingen goed aan te kunnen pakken. Bij deze instanties wordt nagegaan of de persoon van de melding al bekend is. Het Meldpunt werkt onder andere samen met het Vivera Sociaal Wijkteam, bemoeizorg, verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Leger des Heils, politie, WMO instellingen, Veilig Thuis ZHZ en woningbouwcorporaties en de Wijk GGD.

Wat gebeurt er na een melding?

Ieder signaal of iedere melding die bij ons binnenkomt, wordt door een deskundig behandelt. De deskundige gaat na wat er mogelijk aan de hand is en onderzoekt wat er nodig is aan zorg en/of ondersteuning. Soms kan dit betekenen dat er een hulpverlener wordt gevraagd om bij de betrokkene langs te gaan. Dit kan iemand zijn van het Vivera Sociaal Wijkteam, de Wijk GGD of misschien een professional van een (gespecialiseerd) bemoeizorg team. 

Maakt u zich zorg om een ander?

Geef het signaal door en meld dit bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.

Contact

U kunt het Meldpunt Zorg & Overlast bereiken per mail via meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl, telefonisch via 078-770 85 04 (tussen 9.00 – 17.00 uur) of via het landelijk meldnummer 0800-1205.