Klachten over de gemeente

Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van een medewerker van de gemeente Zwijndrecht? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

Vindt u dat u niet netjes behandeld bent door de gemeente Zwijndrecht? Dan kunt u een klacht indienen. De klacht kan gaan over de gemeente, ambtenaren die werken bij bij de gemeente Zwijndrecht, maar ook bestuursorganen van de gemeente, zoals de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Klachtenformulier

Meld uw klacht via het klachtenformulier of bel naar 14 078 (vraag naar klachtencoördinator). U kunt ook een brief sturen naar:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Klachten over afvalinzameling

De afvalinzameling in de gemeente Zwijndrecht wordt uitgevoerd door het bedrijf HVC. Heeft u een klacht, vraag of opmerking hierover? Meld dit dan via de website van HVC of bel graatis naar 0800 - 0700.