Aansprakelijkstelling

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door iets wat wij als gemeente hebben veroorzaakt? Bijvoorbeeld door gebrek aan onderhoud van de openbare ruimte (denk aan wegen, stoepen, openbaar groen) of gemeentelijke gebouwen/opbjecten? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen.

Als blijkt dat wij als gemeente inderdaad aansprakelijk zijn voor de schade, vergoeden wij de kosten.
U kunt op verschillende manieren aangeven dat u de gemeente aansprakelijk stelt voor schade die u heeft opgelopen.

Direct online regelen DigiD-logo.com

   Aansprakelijkstelling 

Per post

  • Stuur een brief naar: Gemeente Zwijndrecht, t.a.v. JKC, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

Wat stuur ik mee?

Voeg de volgende documenten toe aan uw brief:

  • een bewijs van de opgelopen schade;
  • als u die heeft, getuigenverklaring(en), foto's en rekeningen;
  • een verklaring van het voorval (bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, een proces-verbaal van de politie)

Afhandeling en termijn

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling en het verzamelen van informatie over de oorzaak en schade, beoordelen we of wij inderdaad aansprakelijk zijn voor de opgelopen schade. Als dat nodig is, sturen wij uw aansprakelijkstelling naar onze verzekeraar. Wij doen ons uiterste best om uw aanprakelijkstelling binnen 3 maanden af te handelen. Soms is meer tijd nodig. Dit hangt af van de aard van uw aansprakelijkstelling, de procedures die doorlopen moeten worden en de wijze van uitwerking. In dat geval krijgt u bericht van ons. 

Meer informatie?

Bel dan het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden. Het telefoonnummer is 078 770 80 36.