Melden bij de gemeente

Lees hoe u een melding doet, bezwaar maakt of een klacht indient.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

 • Aansprakelijkstelling

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door iets wat wij als gemeente hebben veroorzaakt? Bijvoorbeeld door gebrek aan onderhoud van de openbare ruimte (denk aan wegen, stoepen, openbaar groen) of gemeentelijke gebouwen/opbjecten? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken.

 • Klachten over contact met de gemeente

  Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van een medewerker van de gemeente Zwijndrecht? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

 • Melding openbare ruimte

  Via Fixi maakt u bij ons een melding over de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal, een gat in het wegdek of een omgevallen boom. Ook overlast kunt u (anoniem) melden via Fixi.

 • Melding overlast bedrijven

  Voor overlast van bedrijven zoals bijvoorbeeld stank, geluid en lawaai kunt u dag en nacht bellen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

  De gemeente Zwijndrecht heeft een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Hier kunnen huurders en woningzoekenden terecht met klachten over ongewenst gedrag van hun huisbaas.

 • Meldpunt Wmo en Jeugd

  De gemeente Zwijndrecht voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet uit voor de inwoners. Bent u ontevreden over uw zorgaanbieder of de gemeente? Wilt u dit melden of bespreken? Op deze pagina leest u hier meer over.

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  Bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD kunnen inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid terecht wanneer zij zich zorgen maken over een familielid, buurman of buurvrouw, of iemand anders in hun omgeving. 

 • Status volgen aangevraagde producten en diensten

  Als u een online aanvraag voor een product of dienst doet, krijgt u een intake nummer van ons. U kunt de behandeling van uw aanvraag, vraag of melding dan zelf volgen.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Op verlorenofgevonden.nl kijkt u of uw voorwerp gevonden is. Als uw voorwerp gestolen is, doet u altijd eerst aangifte bij de politie.