Jaarwisseling - Dag oud, Hallo nieuw

We willen graag bij elkaar komen, elkaar spreken en zien. Zeker in de decembermaand met de feestdagen. Maar we willen elkaar niet besmetten met het coronavirus. Ontvang thuis per dag niet meer dan 2 gasten vanaf 13 jaar. Op 24, 25 en 26 december geldt een uitzondering: dan mogen er maximaal 4 gasten per dag op bezoek komen, kinderen tot 13 jaar niet meegerekend.

Vuurwerk

Dit jaar is er een verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van consumentenvuurwerk in het hele land. Het verbod geldt niet voor fopvuurwerk en schertsvuurwerk (categorie F1), zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes.

Zo zorgen we er samen voor dat we de ziekenhuizen en politie niet extra belasten voor, tijdens en na oud en nieuw. Politie en BOA’s handhaven de vuurwerkregels. Als je je niet aan de regels houdt, is de straf een boete van minimaal € 100. De boete voor het afsteken van vuurwerk is zelfs € 250. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk afsteken. Het is ook verboden in het buitenland gekocht consumentenvuurwerk naar Nederland te vervoeren. De politie controleert daarom de komende tijd extra in de grensgebieden. De boete voor het bezitten en/of afsteken van illegaal vuurwerk is minimaal €400.

Lever illegaal vuurwerk in

Samen met politie en het Openbaar Ministerie pakt het college van burgemeester en wethouders het bezit van illegaal vuurwerk aan. Aanvullend op de strafrechtelijke aanpak, waar forse straffen worden uitgedeeld, treedt het college van burgemeester en wethouders op tegen de opslag van (zwaar) illegaal vuurwerk. Indien illegaal vuurwerk wordt aangetroffen volgt een waarschuwing. Deze waarschuwing houdt in dat het college bij een volgende constatering de woning kan sluiten en een bestuurlijke boete van maximaal 21.750 euro kan opleggen. Indien de openbare orde in het geding is, kan de burgemeester direct tot sluiting overgaan. Er komt een pardonregeling om illegaal vuurwerk in te leveren.

Voor de komende jaarwisseling geldt een vuurwerkverbod. Dit betekent dat de verkoop en het afsteken van vuurwerk verboden is. Door het coronavirus is de druk op de ziekenhuizen groot. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra slachtoffers en zorgt ook voor extra druk voor handhavers zoals politie. Mede op verzoek van de politie heeft het college een bestuurlijke aanpak ingezet om illegaal vuurwerk in de woonomgeving aan te pakken. Politie en college hopen ook dat deze aanpak preventief werkt.

Direct sluiten

Adressen waar de politie illegaal vuurwerk aantreft krijgen een waarschuwing in de brievenbus. Indien op een later moment opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, kan het college op basis van de Woningwet tot sluiting van de woning overgaan. Indien er sprake is van verstoring van de openbare orde rond de woning, kan de burgemeester op basis van de Gemeentewet overgaan tot directe sluiting zonder voorafgaande waarschuwing.

Pardonregeling

Om inwoners van Zwijndrecht, Heerjansdam en de overige gemeenten in Zuid-Holland Zuid te helpen van illegaal vuurwerk af te komen, komt er in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie een pardonregeling. Op maandag 28 december van 9:00 tot 16:00 uur kunnen inwoners vuurwerk inleveren op de grote parkeerplaats van FC Dordrecht, aanrijden via de Provincialeweg/Reeweg Oost in Dordrecht. Een gecertificeerd bedrijf neemt het vuurwerk in zodat het veilig wordt opgeslagen. Mensen die dit vuurwerk komen inleveren worden niet aangesproken op het in bezit hebben van het illegaal vuurwerk. Inleveren kan tot maximaal 25 kilo per persoon.

Veilig fop- en schertsvuurwerk afsteken

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag je wel klein vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, afsteken (categorie F1). Iedereen die ouder is dan 12 jaar mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Fop- en schertsvuurwerk is het minst gevaarlijke vuurwerk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand van het vuurwerk. Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons.

Vuurwerkoverlast

Vuurwerkoverlast in je woonomgeving is altijd vervelend en soms zelfs ronduit gevaarlijk. Wil je overlast door (illegaal) vuurwerk melden? Bel dan alleen bij een verdachte of (levens)gevaarlijke situatie met het noodnummer 112. Of meld de overlast in Fixi. De Fixi App download je gratis via de App Store (iOS) of de Google Play Store (Android).

Heb je aanwijzingen dat ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen? Bel dan met 0900-8844 of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem.

Maatregelen om overlast en schade te voorkomen 

Rondom oud en nieuw zijn ruim 100 prullenbakken tijdelijk vergrendeld, gaan kledingcontainers op slot en zijn de mandschommels op speelplekken verwijderd. In het nieuwe jaar draaien we de maatregelen direct terug.

Gebruikt frituurvet en bakolie? Lever het in!

Ga je zelf oliebollen of appelflappen bakken voor oud en nieuw? Wist je dat je net als glas, papier en plastic ook gebruikt frituurvet en bakolie gescheiden kunt inleveren? Dat kan bij het Milieustraat Noordpolder. Van frituurvet wordt namelijk biobrandstof gemaakt. Per jaar gebruikt een gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo frituurvet. Van die 8 kilo wordt brandstof gemaakt waarmee je 180 kilometer kunt rijden.

Hoe?

Giet gebruikt frituurvet terug in de originele verpakking of in een oude plastic fles. Verzamel ook bakolie in een plastic pot of fles. Sluit de verpakking goed en neem deze mee naar Milieustraat Noordpolder. Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met keukenpapier weg en gooi dat papier in de restafvalbak.

Afvalinzameling tijdens de feestdagen

Dit jaar vallen de feestdagen in het weekend en gaat de afvalinzameling door zoals gepland. Wil je weten wanneer HVC langskomt om de bakken te legen, kijk dan in de HVC-app of op hvcgroep.nl

Gebruik je een ondergrondse container?

Hou er dan rekening mee dat deze door de feestdagen eerder vol kan zitten. Je kunt dan een andere container proberen of de zak nog even thuis bewaren. Zet het er niet naast. Er komt ongedierte op af en bij het legen kan de chauffeur de container niet goed optillen.

Afvalbrengstations

De afvalbrengstations zijn op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Op 24 en 31 december gaan de afvalbrengstations om 17.00 uur dicht. Kijk voor de openingstijden in de HVC-app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Kerstbomen inzamelen

Net als voorgaande jaren kun je jouw kerstboom en kindervuurwerkrestanten inleveren bij 6 inzamelpunten in Zwijndrecht. Iedere boom levert € 0,50 op. Elke vuilniszak (formaat KOMO) met vuurwerkafval levert € 1,- op. De ingezamelde kerstbomen worden versnipperd en gebruikt om groene stroom mee op te wekken.

Inleverpunten

Op woensdag 5 en vrijdag 7 januari 2021 kun je tussen 12.00 en 16.30 uur jouw oude kerstboom en/of vuurwerkrestanten inleveren bij:

-    Hoendersekade / Swanendrift
-    Gemeentehuis Raadhuisplein
-    IJsvogelplein (ter hoogte van gemaal)
-    Winkelcentrum Oudeland
-    Heerjansdam, de Manning (ter hoogte van gemaal)
-    Gemeentewerf

Let op! 

  • Dit jaar kunt je jouw oude kerstboom ook inleveren op de gemeentewerf in Zwijndrecht. Heb je een aanhanger vol met kerstbomen? Dan kun je deze uitsluitend inleveren bij de gemeentewerf. Op de andere locaties kunnen wij het niet aannemen en sturen wij je door naar de gemeentewerf. 
  • Kerstbomen in netten worden niet aangenomen. 
  • Bewoners van andere gemeenten kunnen geen gebruik maken van de opruim- en ophaalactie in Zwijndrecht. 
Meer dan 15 kerstbomen of zakken kindervuurwerkafval?

Grote partijen worden voor de deur opgehaald. Wij komen de kerstbomen op 5, 6, 7 of 10 januari tussen 7.30 en 16.00 uur ophalen. Maak via Fixi een melding of bel 14 078 voor een afspraak. Vlak voordat de ophaaldienst komt, geven we jou een belletje om te checken of het schikt dat we langskomen. In verband met de coronamaatregelen vragen we je om op dat moment de kerstbomen op de openbare weg (bijvoorbeeld de stoep) klaar te leggen.