Verwijderen van gegevens bij geslachtsverandering

Als u van geslacht veranderd bent, kan de gemeente bepaalde gegevens (zoals uw vorige geslacht en uw oude voornaam) uit de basisregistratie personen (BRP) verwijderen. U kunt een verzoek doen wanneer uw geboorteakte is aangepast.

Afhandeling

U ontvangt binnen 4 weken schriftelijk bericht.

Regelen

U schrijft een brief aan de gemeente waarin u verzoekt om gegevens uit de BRP te verwijderen. U stuurt deze brief naar:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Gemeentewinkel, team Publiekscontacten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Meesturen

U stuurt een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

Heeft u vragen? 

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.

Wetgeving

Wet basisregistratie personen