Geboorteaangifte

U doet digitaal de geboorteaangifte. Lukt dit niet? Dan bent u op onze gebruikelijke openingstijden alleen op afspraak welkom. Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent.

Bent u vader of moeder geworden? Van harte gefeliciteerd! De geboorte van uw kind geeft u binnen 3 dagen aan in de gemeente waar het kind is geboren. In Zwijndrecht is het mogelijk om digitaal de geboorteaangifte te doen. Daarvoor hoeft u de deur niet uit. Ons digitale loket is 24 uur per dag open. Bekijk wanneer u aangifte van geboorte kunt doen (pdf, 116 kB).

U kunt digitaal geboorteaangifte doen als:

 • tenminste 1 van beide ouders de Nederlandse nationaliteit heeft
 • u DigiD hebt (van beide ouders als zij niet getrouwd zijn of geen registratie partnerschap hebben)
 • u een ondertekende geboorteverklaring van verloskundige of arts hebt
 • u vóór de geboorte een akte van erkenning hebt laten opmaken, wanneer de ouders niet getrouwd zijn of geen registratie partnerschap hebben
 • beide ouders in dezelfde woongemeente wonen

U doet persoonlijk aangifte aan de balie als uw kindje levenloos geboren is. De aangifte hiervoor kan niet digitaal. 

Digitaal geboorteaangifte doen   (duidelijk per stap beschreven)  

Afhandeling

Wij controleren uw aangifte en maken een akte op. Als u in Zwijnrecht woont, krijgt u van ons een brief op het woonadres van het kind. Daarin leest u met welke gegevens wij uw kind hebben opgenomen in onze  Basisregistratie personen (BRP) en het Burgerservicenummer.  

Woont uw kind in een andere gemeente? Dan krijgt u van de woongemeente deze informatie thuis gestuurd. Dit kan enkele dagen duren. 

Geboorteaangifte aan de balie

Kunt u geen digitale aangifte van geboorte doen? Dan bent u alleen op afspraak welkom op het gemeentehuis. U neemt van beide ouders een geldig identiteitsbewijs mee, en de verklaring van geboorte. De geboorteakte maken wij direct op.

Afspraak geboorteaangifte

Wie doet aangifte

De vader is verplicht aangifte te doen. Is de vader verhinderd of is er geen vader? Dan mag u aangifte doen als:

 • u de moeder van het kind bent
 • u bij de geboorte aanwezig was
 • het kind in uw woning is geboren
 • u het hoofd of een gemachtigde bent van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren
Meebrengen bij geboorteaangifte
 • geldige identiteitsbewijzen van beide ouders (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • afschrift van de erkenningsakte
 • uw trouwboekje voor het bijschrijven (niet verplicht)

Bij een kind geboren binnen een huwelijk/registratie partnerschap tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor, brengt u ook mee:

 • de donorverklaring van Stichting Donorgegevens of
 • een erkenningsakte
Moeder is niet getrouwd of geregistreerd partner

Als ouders getrouwd zijn of een registratie partnerschap hebben, krijgt uw kind automatisch de achternaam van vader. U mag ook kiezen voor de achternaam van moeder. Daarvoor maakt u samen de akte van naamskeuze op. Dit doet u vóór de geboorte of tijdens de geboorteaangifte aan de balie van uw gemeente. U mag 1x de achternaam kiezen. De achternaam voor uw 1e kind (automatisch of gekozen) geldt voor alle volgende kinderen uit uw relatie. 

Meer hierover leest u op onze pagina Erkenning .

Achternaam kind

Voor uw eerste kind mag u de achternaam van moeder of vader kiezen. De gekozen achternaam voor uw eerste kind geldt daarna voor alle volgende kinderen. Hiermee houdt u eenheid van de familienaam binnen uw gezin. De keuze maakt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. U komt samen met moeder naar de balie van de gemeente om de door u gekozen naam vast te leggen.

Meer informatie over het kiezen van de naam leest op de website van de Rijksoverheid.

Registratie levenloos geboren kind

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Aangifte doen

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Tijdens de aangifte maken wij de akte van een levenloos geborene op. De akte is een officiële erkenning dat uw kind geboren is. 

Uw kind is lang geleden levenloos geboren

Als u toen geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen; het hoeft niet. Is uw kind geboren in Dordrecht? Dan belt u 14 078. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat of wat u moet doen om de akte te laten opmaken.
Is er wel een akte van uw kind maar heeft uw kind geen voornaam? Dan passen wij de bestaande akte voor u aan. U maakt daarvoor een afspraak via ons telefoonnummer 14 078. 

Uw kind opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Uw kind is levenloos geboren in Nederland en u wilt uw kind laten opnemen in de BRP. Dit vraagt u voor uzelf aan (niet namens een partner) en in de gemeente waar u woont. U neemt hiervoor een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand mee. Het opnemen in de BRP is niet verplicht. Als u zich later bedenkt kan de gemeente de registratie op uw verzoek verwijderen.

Na de opname in de BRP ziet u via MijnOverheid.nl de naam van uw kind. En op een uittreksel van de BRP.

Wetgeving

U leest meer informatie op de website van de Rijksoverheid over aangifte levenloos geboren kind en opname levenloos geboren kind in BRP.

Heeft u vragen?

Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.