Erkenning kind

U kunt alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel.

Met de erkenning neemt u wettelijk het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet per se de biologische ouder te zijn.

Door erkenning:

  • kan het kind uw achternaam krijgen
  • ontstaat er een onderhoudsplicht tussen u en het kind
  • kan het kind van u erven en andersom

De erkenning regelt u vóór of ná de geboorte.
Ouderlijk gezag regelt u ná de geboorte bij de Rechtbank.

Kosten en afhandeling

  • de erkenning is gratis. Wij maken direct de erkenningsakte op
  • wilt u een afschrift (kopie) van de erkenningsakte dan kost dat € 14,30

Regelen

U komt samen met de biologische moeder en op afspraak naar de balie van de gemeente.

Afspraak maken voor erkenning

Keuze achternaam

Bij de erkenning van het 1e kind kiezen beide ouders de achternaam van dit kind. De biologische moeder geeft haar toestemming voor de erkenning en de keuze van de achternaam. Dit doet u samen persoonlijk aan de balie van de gemeente. Al uw volgende (erkende) kinderen uit dezelfde relatie krijgen deze gekozen achternaam.

Erkenning vóór of na geboorte

Erkenning vóór de geboorte

Bij erkenning vóór de geboorte neemt u bij de geboorteaangifte het afschrift van de erkenningsakte mee. Het kind krijgt bij de aangifte de gekozen achternaam. In de geboorteakte vermelden we beide ouders als ouders van het kind.

Na de geboorte of een later tijdstip

Bij erkenning na geboorte of op een nog later tijdstip krijgt het kind éérst de achternaam van moeder. In de geboorteakte staat ook alleen moeder als ouder van het kind vermeld. Na de erkenning nemen we de andere ouder op. Pas dan krijgt het kind de door u gekozen achternaam. Ook erkenning tijdens de geboorteaangifte is een erkenning na geboorte.

Identiteitsbewijs

Als door erkenning de achternaam van het kind verandert, is een identiteitsbewijs met oude gegevens niet meer geldig. Deze levert u in bij de gemeente. U vraagt tegen betaling een nieuw identiteitsbewijs aan.

Getrouwd of registratie partnerschap voor geboorte

Wanneer u en uw partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, is erkenning niet nodig. Beide partners nemen wij als ouders op in de geboorteakte.

Toestemming bij erkenning

De moeder geeft altijd toestemming voor de erkenning. Bij erkenning vóór de geboorte komen beide ouders samen naar de balie van de gemeente. De natuurlijke moeder geeft dan persoonlijk toestemming. Bij de erkenning van volgende kinderen uit dezelfde relatie, mag moeder schriftelijk toestemming geven (pdf, 76 kB).

Toestemming erkennen kinderen

  • bij erkenning van kinderen ná de geboorteaangifte tot 12 jaar komt de natuurlijke moeder mee naar de balie van de gemeente
  • bij erkenning van kinderen vanaf 12 tot 16 jaar komen de natuurlijke moeder en het kind mee naar de balie van de gemeente. Zij geven dan allebei persoonlijk toestemming voor de erkenning
  • bij erkenning van kinderen vanaf 16 jaar komt het kind met de ouders naar de balie van de gemeente. Hij/zij geeft dan toestemming voor de erkenning en kiest zelf de achternaam
Meebrengen bij erkenning
  • een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van beide ouders
  • een bewijs dat u niet getrouwd bent in het buitenland wanneer u ná uw 17e jaar in het buitenland gewoond heeft
Ouderlijk gezag

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over het erkende kind. Als moeder 18 jaar of ouder is, heeft zij direct het ouderlijk gezag. Via de rechtbank vraagt u direct online of schriftelijk via de post (pdf, 706 kB) samen met moeder het ouderlijk gezag aan.

Voor het geval u beiden komt te overlijden, kunt u als ouders kosteloos het gezag over uw minderjarige kinderen regelen. U wijst daarvoor een voogd aan.

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Wordt een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Kind in het buitenland geboren

Wilt u een kind erkennen dat in het buitenland geboren is? Maak dan een afspraak en kom langs voor meer informatie. U hoort dan precies van ons wat u voor de erkenning nodig heeft.  

Afspraak maken voor erkenning

Gezag na overlijden

Voor het geval u beiden komt te overlijden, kunt u als ouders kosteloos het gezag over uw minderjarige kinderen regelen.

Online aanvraag ouderlijk gezag
Gezag na overlijden
Formulier schriftelijke aanvraag ouderlijk gezag (pdf, 705 kB)

Heeft u vragen?

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid