Begraven

Als iemand overlijdt zijn er veel zaken die u moet regelen. U kunt zich hierbij laten adviseren en ondersteunen door een uitvaartondernemer. Een uitvaartondernemer fungeert als tussenpersoon, maar dit neemt niet weg dat u ook altijd rechtstreeks contact op kunt nemen met één van de medewerkers van de begraafplaatsen.

De beheerder van de begraafplaats helpt u graag bij uw beslissing en houdt zoveel mogelijk rekening met individuele wensen. De meeste uitvaarten op de begraafplaatsen in Zwijndrecht vinden plaats op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur. Op zaterdagen tussen 09.00 en 16.00 uur geldt een extra tarief.

In de gemeente Zwijndrecht zijn drie begraafplaatsen. Dit zijn de begraafplaatsen Jeroen Boschlaan, Munnikensteeg en Heerjansdam. Dit zijn algemene (gemeentelijke) begraafplaatsen, wat betekent dat iedereen hier begraven kan worden. Op deze begraafplaatsen zijn zowel algemene graven als particuliere (eigen) graven. Met de opening van het Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael op de begraafplaats Munnikensteeg zijn binnen de gemeentegrenzen alle faciliteiten op het gebied van afscheid nemen en rouwverwerking te vinden.

Algemene graven

Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 15 jaar. Dit betekent dat het graf van de nabestaande of gebruiker gedurende 15 jaar in stand wordt gehouden. Een algemeen graf biedt plaats aan twee overledenen. De overledenen die in een algemeen graf worden bijgezet zijn altijd onbekenden van elkaar. Begraven gebeurt op volgorde van binnenkomst; u heeft als nabestaande geen zeggenschap over wie er in het graf begraven worden.

Uitgiftetermijn

De uitgiftetermijn van een algemeen graf kan nooit worden verlengd. Na 15 jaar houdt het graf op te bestaan. De grafbedekking wordt verwijderd en de stoffelijke resten worden 'geruimd'. Deze resten worden dan overgeplaatst naar een verzamelgraf op de begraafplaats.

Particuliere graven

Een particulier graf biedt plaats aan maximaal twee overledenen. De uitgiftetermijn voor elk particulier graf is voor de tijd van 10, 15, 20 of 30 jaar. Bij de uitgifte betaalt u de grafrechten vooruit. In een particulier graf mogen begraven worden:

•    maximaal twee overledenen in lijkkisten dan wel andere omhulsels;
•    of één overledene in een lijkkist dan wel ander omhulsel en het plaatsen van twee asbussen of het verstrooien van as van twee overledenen;
•    of de stoffelijke resten van vier personen in asbussen;
•    of het verstrooien van as van vier overledenen.

Kindergraven

Kinderen tot en met 11 jaar kunnen worden begraven in een kindergrafje. Op alle drie de begraafplaatsen is hier een speciaal gedeelte voor ingericht. De beheerder kan u hier meer informatie over verstrekken.

Kinderen mogen ook in een 'gewoon' particulier graf worden begraven. Dit biedt de mogelijkheid om u als ouder bij uw kind te laten bijzetten. Dit is in een kindergraf niet mogelijk.

Grafbedekking

Voor het plaatsen van een monument of gedenkteken heeft u altijd een vergunning nodig. Dit geldt voor alle graven, particulier en algemeen. Ook voor het plaatsen van een gedenkteken op een urnengraf is een vergunning nodig.

Algemene graven

Een algemeen graf deelt u met de nabestaanden van de andere overledene die in hetzelfde graf begraven ligt. Bij het plaatsen van een grafbedekking vragen wij u rekening te houden met het volgende:
- voor de overledene die onderin het graf begraven is, is een liggend gedenkteken toegestaan.
- voor de overledene die bovenin het graf begraven is, is een staand gedenkteken toegestaan. 

Deze regels hebben als doel dat iedereen evenveel ruimte heeft rondom het graf en elkaar niet hindert bij het gedenken.

Particuliere graven

Op particuliere graven zijn de mogelijkheden groter en gevarieerder dan op algemene graven.

Urnengraven

Op een urnengraf mag een staand of een liggend gedenkteken geplaatst worden met een maximale afmeting van 50 x 50 cm. Meer informatie over de voorwaarden en toegestane afmetingen kunt u verkrijgen bij Ellen Kok of Cathy van Meer van het team Begraafplaatsen. Zij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer (078) 7703602.

Onderhoudsrechten

Bij het plaatsen van een grafbedekking is er een verplichting tot het betalen van onderhoudsrechten. De werkzaamheden die hiervoor worden uitgevoerd zijn het 1 keer per jaar schoonmaken van het gedenkteken en het gedenkteken na verzakking opnieuw recht stellen. Van de nabestaanden zelf wordt verwacht dat zij ook zelf de grafbedekking en de door hen aangebrachte beplanting onderhouden.

Accommodaties

Aula Jeroen Boschlaan

Deze aula beschikt over 50 zitplaatsen, er is een orgel aanwezig en we kunnen muziek (cd) afspelen. Ook is er beeldpresentatie mogelijk op LCD-schermen. Foto- en videobestanden levert u als PowerPoint bestand aan op een usb-stick, minimaal 24 uur voorafgaand aan de uitvaart.

Aula Minnendael op begraafplaats Munnikensteeg

Aula Minnendael is flexibel te gebruiken bij een crematie of begrafenis. U bepaalt zelf van welke faciliteiten u gebruik wilt maken. Kijk voor meer informatie op www.minnendael.nl

Aula Heerjansdam

Deze aula beschikt over 50 zitplaatsen en een rouwkamer (24-uur toegankelijk). Ook is er een orgel aanwezig, kunnen we muziek (cd) afspelen en biedt deze ruimte mogelijkheid tot condoleren vooraf of na afloop, inclusief keukenfaciliteiten.

Tegen een kleine vergoeding kunnen we op alle locaties zorgen voor een geluidsopname van de uitvaart.

Rouwcentrum Zwijndrecht

In het rouwcentrum kunnen overledenen worden opgebaard, u kunt er afscheid nemen en een condoleancebijeenkomst houden. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit bespreken met de uitvaartondernemer of contact opnemen met de beheerder van de begraafplaatsen. Ook in deze accommodatie kunt u condoleren vooraf of na afloop van de uitvaart, inclusief keukenfaciliteiten.

Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael

Met de opening van het Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael op de begraafplaats Munnikensteeg zijn binnen de gemeentegrenzen alle faciliteiten op het gebied van afscheid nemen en rouwverwerking te vinden. Neem een kijkje op www.minnendael.nl.

Bezoek- en contactinformatie

De algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan, Heerjansdam en Munnikensteeg zijn dagelijks te bezoeken van zonsopkomst tot zonsondergang.

Adressen
 

 • Begraafplaats Jeroen Boschlaan
  Jeroen Boschlaan 26, 3331 HS Zwijndrecht
   
 • Rouwcentrum Zwijndrecht
  Uranusstraat 25,
  3331 SR Zwijndrecht
   
 • Begraafplaats Munnikensteeg
  Munnikensteeg 50, 3335 LJ Zwijndrecht
   
 • Begraafplaats Heerjansdam
  Molenweg 23a, 2995 BK Heerjansdam
   
 • Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael
  Munnikensteeg 50, 3335 LJ Zwijndrecht

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Cathy van Meer, de beheerder van de begraafplaats. U kunt haar telefonisch bereiken via (078) 770 3602 of per mail naar begraafplaatsen@zwijndrecht.nl.

Meer weten over Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael? Kijk dan op www.minnendael.nl of neem telefonisch contact op met Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael via 078 - 200 11 81.

Parkeren

Bij de begraafplaatsen Jeroen Boschlaan en Munnikensteeg is een parkeerterrein aanwezig. Het parkeerterrein aan de Jeroen Boschlaan is ook beschikbaar voor het Rouwcentrum en de aula. Parkeerplaatsen bij de begraafplaats in Heerjansdam zijn beperkt. U wordt geadviseerd om in de woonwijk of bij de ijsbaan te parkeren.

Tarieven

De tarieven gelden voor de algemene begraafplaatsen Jeroen Boschlaan, Munnikensteeg en Heerjansdam. 

- Tarieven Begraafplaatsen Zwijndrecht
- Tarieven Catering Begraafplaatsen Zwijndrecht 

In de volledige Heffingsverorderning Begraafplaatsen Zwijndrecht 2023 vindt u uitgebreide informatie over de tarieven voor begraven in Zwijndrecht. 

Beheersverordening

In de beheersverordening vindt u toelichting en regels rondom begraven in gemeente Zwijndrecht