Begraven

Als iemand overlijdt zijn er veel zaken die u moet regelen. Een uitvaartondernemer is een tussenpersoon die u kan adviseren en ondersteunen. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de medewerkers van de drie begraafplaatsen. De beheerder van de begraafplaats helpt u graag bij uw beslissing en houdt zoveel mogelijk rekening met individuele wensen.

Drie begraafplaatsen

In de gemeente Zwijndrecht zijn drie begraafplaatsen: Jeroen Boschlaan, Munnikensteeg en Heerjansdam. Dit zijn algemene (gemeentelijke) begraafplaatsen. Dit betekent dat iedereen hier begraven kan worden. Op deze begraafplaatsen zijn zowel algemene graven als particuliere (eigen) graven. Met de opening van het Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael op de begraafplaats Munnikensteeg zijn binnen de gemeentegrenzen alle faciliteiten op het gebied van afscheid nemen en rouwverwerking te vinden.

collage begraafplaatsen

Jeroen Boschlaan                                  Munnikensteeg                                     Heerjansdam

De meeste uitvaarten vinden plaats op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur. Op zaterdagen tussen 09.00 en 16.00 uur geldt een extra tarief.
 

Bezoek- en contactinformatie

De algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan, Heerjansdam en Munnikensteeg zijn dagelijks te bezoeken van zonsopkomst tot zonsondergang.

Adressen
 

 • Begraafplaats Jeroen Boschlaan
  Jeroen Boschlaan 26, 3331 HS Zwijndrecht
   
 • Rouwcentrum Zwijndrecht
  Uranusstraat 25,
  3331 SR Zwijndrecht
   
 • Begraafplaats Munnikensteeg
  Munnikensteeg 50, 3335 LJ Zwijndrecht
   
 • Begraafplaats Heerjansdam
  Molenweg 23a, 2995 BK Heerjansdam
   
 • Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael
  Munnikensteeg 50, 3335 LJ Zwijndrecht

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het team Begraafplaatsen. Bel naar (078) 770 3602 of per mail naar begraafplaatsen@zwijndrecht.nl.

Meer weten over Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael? Kijk dan op www.minnendael.nl of neem telefonisch contact op met Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael via 078 - 200 11 81.

Parkeren

Bij de begraafplaatsen Jeroen Boschlaan en Munnikensteeg is een parkeerterrein aanwezig. Het parkeerterrein aan de Jeroen Boschlaan is ook beschikbaar voor het Rouwcentrum en de aula. Parkeerplaatsen bij de begraafplaats in Heerjansdam zijn beperkt. U wordt geadviseerd om in de woonwijk of bij de ijsbaan te parkeren.

Wat zijn algemene graven?

In een algemeen graf worden maximaal twee overledenen van verschillende families begraven. De overledenen zijn onbekenden van elkaar. Begraven gebeurt op volgorde van binnenkomst. U heeft als nabestaande geen zeggenschap over wie er in het graf begraven worden.

Uitgiftetermijn

Algemene graven worden uitgegeven voor 15 jaar. Dit kan niet worden verlengd. Na 15 jaar wordt de grafbedekking verwijderd en de stoffelijke resten worden 'geruimd'. Deze resten worden dan overgeplaatst naar een verzamelgraf op de begraafplaats.

Wat zijn particuliere graven?

Een particulier graf is een 'eigen graf' met plaats voor maximaal twee overledenen. In een particulier graf mogen begraven worden:

• maximaal twee overledenen in lijkkisten dan wel andere omhulsels;

• of één overledene in een lijkkist dan wel ander omhulsel en het plaatsen van twee asbussen of het verstrooien van as van twee overledenen;

• of de stoffelijke resten van vier personen in asbussen;

• of het verstrooien van as van vier overledenen.

Uitgiftetermijn

De uitgiftetermijn voor elk particulier graf is 10, 15, 20 of 30 jaar. Bij de uitgifte betaalt u de grafrechten vooruit.

Kindergraven

Kinderen tot en met 11 jaar kunnen worden begraven in een kindergrafje. Op alle drie de begraafplaatsen is hier een speciaal gedeelte voor ingericht. De beheerder kan u hier meer informatie over verstrekken.

Kinderen mogen ook in een 'gewoon' particulier graf worden begraven. Dit biedt de mogelijkheid om u als ouder bij uw kind te laten bijzetten. Dit is in een kindergraf niet mogelijk.

Grafbedekking

Voor het plaatsen van een grafbedekking of gedenkteken heeft u altijd een vergunning nodig. Dit geldt voor algemene en particuliere graven. Ook voor het plaatsen van een gedenkteken op een urnengraf is een vergunning nodig. 

Algemene graven

Bij het plaatsen van grafbedekking op een algemeen graf vragen we u rekening te houden met het volgende:

• Voor de overledene die onderin het graf begraven is, is een liggend gedenkteken toegestaan.

• Voor de overledene die bovenin het graf begraven is, is een staand gedenkteken toegestaan. 

Deze regels hebben als doel dat iedereen evenveel ruimte heeft rondom het graf en elkaar niet hindert bij het gedenken.

Particuliere graven

Op particuliere graven zijn de mogelijkheden groter en gevarieerder dan op algemene graven.

Urnengraven

Op een urnengraf mag een staand of een liggend gedenkteken geplaatst worden met een maximale afmeting van 50 x 50 cm. 

Onderhoudsrechten

Bij het plaatsen van een grafbedekking is er een verplichting tot het betalen van onderhoudsrechten. De werkzaamheden die hiervoor worden uitgevoerd zijn het één keer per jaar schoonmaken van het gedenkteken en het gedenkteken na verzakking opnieuw recht stellen. Van de nabestaanden zelf wordt verwacht dat zij ook zelf de grafbedekking en de door hen aangebrachte beplanting onderhouden.

Voor meer informatie over mogelijkheden en voorwaarden kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het team Begraafplaatsen. Bel naar (078) 7703602 of stuur een e-mail naar begraafplaatsen@zwijndrecht.nl. 

Accommodaties

Aula Jeroen Boschlaan

De aula beschikt over 50 zitplaatsen. Ook is er een orgel aanwezig en kan er muziek (cd) worden afgespeeld. Op de LCD-schermen kan een beeldpresentatie (PowerPoint) worden afgespeeld. We vragen u foto's en videobestanden minimaal 24 uur voor de uitvaart aan te leveren op een USB-stick.

Aula Minnendael op begraafplaats Munnikensteeg

Aula Minnendael is flexibel te gebruiken bij een crematie of begrafenis. U bepaalt zelf van welke faciliteiten u gebruik wilt maken. Kijk voor meer informatie op www.minnendael.nl. 

Aula Heerjansdam

Deze aula beschikt over 50 zitplaatsen en een rouwkamer (24-uur toegankelijk). Ook is er een orgel aanwezig, kunnen we muziek (cd) afspelen en biedt deze ruimte mogelijkheid tot condoleren vooraf of na afloop, inclusief keukenfaciliteiten.
Tegen een kleine vergoeding kunnen we op alle locaties zorgen voor een geluidsopname van de uitvaart.

Rouwcentrum Zwijndrecht

In het rouwcentrum kunnen overledenen worden opgebaard, u kunt er afscheid nemen en een condoleancebijeenkomst houden. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit bespreken met de uitvaartondernemer of contact opnemen met de beheerder van de begraafplaatsen. Ook in deze accommodatie kunt u condoleren vooraf of na afloop van de uitvaart met of zonder consumpties.

Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael

Met de opening van het Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael op de begraafplaats Munnikensteeg zijn binnen de gemeentegrenzen alle faciliteiten op het gebied van afscheid nemen en rouwverwerking te vinden. Neem een kijkje op www.minnendael.nl.

Tarieven

De tarieven gelden voor de algemene begraafplaatsen Jeroen Boschlaan, Munnikensteeg en Heerjansdam. 

- Tarieven Begraafplaatsen Zwijndrecht
- Tarieven Catering Begraafplaatsen Zwijndrecht 

In de volledige Heffingsverorderning Begraafplaatsen Zwijndrecht vindt u uitgebreide informatie over de tarieven voor begraven in Zwijndrecht. 

Beheersverordening

In de beheersverordening vindt u toelichting en regels rondom begraven in gemeente Zwijndrecht. Hierbij zijn nadere regels van toepassing.