Milieu

Op deze pagina vindt u meer informatie over asbestdaken en Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.

  • OZHZ

    De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zet zich in voor het beschermen van de leefomgeving, het milieu en de natuur. Dit doen zij door controles uit te voeren, vergunningen te verlenen en gemeenten en provincies te adviseren.

  • Grondwaterloket

    Wat is grondwater? Hoe kunt u grondwaterproblemen voorkomen? En wat doet de gemeente aan het grondwaterpeil in Zwijndrecht? Op deze pagina vindt u meer informatie over grondwater.