Dorpsraad Heerjansdam

Heerjansdam heeft een gekozen Dorpsraad, die bestaat uit 5 tot 7 inwoners. Eén keer in de 4 jaar zijn er verkiezingen. De Dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zaken die Heerjansdam aangaan.

Logo HJDDe Dorpsraad krijgt jaarlijks een leefbaarheidsbudget van de gemeente Zwijndrecht. De Dorpsraad beslist zelf aan welke initiatieven zij dit besteedt, als het maar ten goede komt aan de leefbaarheid in het dorp. Denk aan een feestavond voor het hele dorp, kinderactiviteiten, een AED of het herstel van een monument.

Wat doet de Dorpsraad?

De Dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van Heerjansdam en heeft namens hen contact met de gemeente. De Dorpsraad ontvangt graag signalen over wat er speelt in het dorp en ideeën van andere Heerjansdammers. Minimaal 6 keer per jaar organiseert de Dorpsraad contactmomenten met inwoners van Heerjansdam. Dat kan bijvoorbeeld zijn tijdens een spreekuur, bijeenkomst of een thema-avond. Zo weet de Dorpsraad goed wat er speelt en welke aandachtspunten er zijn op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, cultuur en welzijn, of over het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Met elkaar werken we aan een mooi en prettig Heerjansdam.

Verkiezingen Dorpsraad 15 maart 2023

Eind november heeft de gemeenteraad besloten om te blijven werken met een gekozen Dorpsraad Heerjansdam. Dit besluit is genomen na een enquête onder inwoners van Heerjansdam, waarbij de meerderheid stemde voor een gekozen Dorpsraad. Zie de uitkomsten van deze enquête. Vandaar dat er op 15 maart 2023 Dorpsraadverkiezingen zijn (dat is tegelijk met de Provinciale Staten verkiezingen). De Dorpsraad functioneert volgens een verordening. In overleg met de huidige Dorpsraad is de verordening aangepast, zodat deze beter aansluit op de huidige samenleving. Begin januari is er in Heerjansdam huis-aan-huis een brief bezorgd met informatie over de verkiezingen en de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen. 

Stelt u zich kandidaat?

Via de Dorpsraad kunt u bij de gemeente uw stem laten horen en uw inbreng hebben op de dingen die er voor Heerjansdam toe doen. Heeft u hart voor het dorp en kunt u wat tijd vrijmaken? Dan zou u best wel eens een goede kandidaat kunnen zijn.  Als kandidaat moet u volgens de Kieswet kiesgerechtigd zijn. Verder moet u er natuurlijk zin in hebben om als lid van de Dorpsraad iets voor het dorp te betekenen. U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk maandag 30 januari 2023 om 17.00 uur. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Karin van Kester van de gemeente via het telefoonnummer 078 770 3705 of via het emailadres wijkbureau@zwijndrecht.nl.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de Dorpsraad via het e-mailadres: dorpsraadheerjansdam@zwijndrecht.nl of via telefoonnummer 14078 Of volg de Dorpsraad op Facebook.

Heerjansdam     Foto molen HJD