Nieuwsberichten corona 2020

 

Nieuwsbericht 3 november

Gedeeltelijke lockdown aangescherpt

“In de zorg is het nog te veel pompen of verzuipen,” aldus minister-president Rutte die op 3 november samen met minister De Jonge aanvullende maatregelen aankondigde. Deze maatregelen komen bovenop de gedeeltelijke lockdown die geldt sinds 13 oktober en gaan in vanaf woensdagavond 4 november om 22.00 uur. Vooralsnog gelden de aanvullende maatregelen voor een periode van 2 weken, dus tot 18 november.

Met de maatregelen wil het kabinet ervoor zorgen dat het aantal besmettingen sneller daalt en de druk op de zorg verlagen – zowel de coronazorg als reguliere zorg. “We doen dit voor elkaar. Uit solidariteit met de mensen die werken in de zorg, mensen die zorg nodig hebben en mensen die geraakt worden door de maatregelen zelf,” zei minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De maatregelen die vanaf woensdag 4 november 22.00 uur gelden zijn:

Groepsvorming

 • Ontvang thuis maximaal 2 personen per dag, naast je eigen huishouden.
 • Buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens. Dit geldt ook voor binnen locaties (niet voor de thuissituatie).

Sport

Sport- en fitnessclubs blijven open. Sporten is alleen beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Naast de sportkantines, zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Geen publiek bij sport, wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club zijn toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal) en voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.

Beperkingen voor verschillende locaties en instellingen.

 • Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten, denk hierbij aan plekken als musea, theaters, sexclubs, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.
 • Bij alle eet- en drinkgelegenheden blijven gesloten. Afhalen en bezorgen kan nog wel.
 • Uitgezonderd zijn: Hotels (voor hotelgasten), uitvaartcentra en luchthavens voorbij de security-check.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven. Warenmarkten blijven open.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd, het is in die periode ook niet toegestaan alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.

Mondkapjes

 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Het dagelijks leven

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

Reizen

Voor reizen in Nederland geldt:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.
 • Ga je toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.

Voor reizen naar het buitenland geldt:

 • Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij strikt noodzakelijk – dus ook geen vakantie en familiebezoek.
 • Controleer voor uw reis altijd op Nederlandwereldwijd.nl. Voor Caribisch Nederland geldt een afwijkend reisadvies.
 • Ga 10 dagen in thuisquarantaine als je terug komt uit een gebied met oranje reisadvies.

Mogelijk extra maatregelen in regio’s met veel besmettingen

In een aantal regio’s neemt het aantal besmettingen nog steeds toe en is de druk op de zorg fors. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van die regio’s. Premier Rutte kondigde op de persconferentie aan dat deze regio’s de komende week met extra belangstelling worden gevolgd. Als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen onvoldoende afneemt, volgen in deze regio’s mogelijk extra maatregelen, zoals een avondklok, verdere beperking van de detailhandel of sluiting scholen vanaf het voortgezet onderwijs.

“Let op elkaar”

Minister-president Rutte roept om extra aandacht voor elkaar te hebben: “Let de komende tijd nog wat meer op elkaar. Een beetje aandacht en interesse kunnen heel veel betekenen.”
Kerst wordt anders dan andere jaren. Wat er in december mogelijk is moet de komende weken duidelijk worden.

Een uitgebreide opsomming van de maatregelen die vanaf woensdagavond gelden is terug te vinden op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown

Routekaart

Het kabinet heeft een routekaart gepresenteerd waarmee het duidelijk wordt hoe het de komende tijd de verspreiding van het coronavirus wil aanpakken. In de routekaart wordt onderscheid gemaakt tussen vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Daarbij staan de maatregelen per niveau die in elk geval genomen worden en welke maatregelen worden overwogen. “We zitten op die routekaart op het hoogste niveau: zeer ernstig”, zegt De Jonge. “We zullen dit vier weken vol moeten houden, maar we maken over twee weken de balans op. Als het dan nog niet goed genoeg is, dan is een totale lockdown onvermijdelijk. Maar dat zou niet nodig moeten zijn; we hebben het zelf in de hand.”

Noodverordening

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn er regels. Die regels moeten, als dat nodig is, gehandhaafd kunnen worden. Daarom geldt er een noodverordening. Op de website van de Veiligheidsregio kunt u hier meer over lezen.

Ik wil de noodverordening lezen

Download de app CoronaMelder

De CoronaMelder is een app die kan helpen in het bestrijden van het coronavirus. De CoronaMelder stuurt een melding als u langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent geweest, die het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een voor u onbekende app-gebruiker bij wie u in de buurt was. 

Als u een melding via de app ontvangt, leest u via de app welke maatregelen u het beste kunt nemen. Zo weet u eerder of u misschien bent besmet en kunt u voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Want u kunt het coronavirus al doorgeven, voordat u zich ziek voelt.

Hoe werkt het?

1.    Download CoronaMelder. Als u een Android-telefoon hebt, vindt u de app in de Google Play Store. Heeft u een iPhone? Dan vindt u de app in de App Store.
2.    Installeer de app volgens de instructies op het scherm. 
3.    Volg de stappen zoals aangegeven in de introductieschermen.
4.    Zet in de instellingen van uw telefoon bluetooth aan en laat deze aan staan. Alleen dan kan de app meten of u bij andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest.
5.    Ontvangt u een melding? Open CoronaMelder en lees wat u kunt doen en of u zich moet laten testen.
6.    Heeft u zelf corona? Dan is het aan u of u uw besmetting wilt melden in de app. Dit kunt u doen in overleg met de GGD.

Meer informatie

Vindt u het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid of bekende om te helpen. Of bel de Helpdesk CoronaMelder op 0800 - 1280. Daar kunt u ook terecht met technische vragen of vragen over de werking van de app.

Testen: Bel 0800 - 1202 voor een afspraak

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan sinds 1 juni een afspraak maken om zich bij de GGD te laten testen op besmetting. Heb je klachten als verkoudheid, keelpijn, hoesten, verhoging en/of plotseling verlies van smaak en geur? Blijf dan thuis en bel gratis 0800-1202 om een afspraak te maken bij een locatie in de buurt. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Blijf ook NA het testen thuis totdat de uitslag van de test bekend is. 

Let op: behoort u tot een risicogroep of heeft u ernstige klachten (zoals benauwdheid of koorts)? Bel dan uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Alleen bij klachten

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Het gaat dan om verkoudheidsklachten zoals neusverkouden, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van een afspraak wordt kort een aantal vragen gesteld over de aard van uw klachten. Bij het maken van de afspraak wordt uw BSN-nummer gevraagd ter identificatie. Daarna krijgt u gelijk de tijd en plaats te horen waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Uitslag test

U wordt binnen 48 uur gebeld met de uitslag van de test. Zowel bij een positieve als een negatieve uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en starten zij het bron- en contactonderzoek. Vanaf het moment dat u klachten krijgt, blijft u thuis. U bent dan in isolatie. Blijkt uit de test dat u inderdaad besmet bent met het coronavirus, dan blijft u  thuis in isolatie. Uw huisgenoten krijgen ook het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl/coronatest is alle informatie terug te vinden over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt. Wilt u geen testafspraak maken, maar heeft u een andere vraag over het coronavirus, bel dan 0800-1351.

Gedeeltelijk lockdown

Nieuwsbericht 14 oktober

Aangescherpte maatregelen tegen coronavirus

Nederland gaat naar een gedeeltelijke lockdown. Dat vertelde premier Rutte op de persconferentie van 13 oktober. “De maatregelen gaan ook pijn doen, maar het is de enige manier om het aantal besmettingen omlaag te krijgen.” Deze maatregelen nemen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. De maatregelen gaan 14 oktober om 22.00 uur in.

Er staat de komende weken veel op het spel. De Jonge: “Dit is belangrijk: minder bijeenkomen, minder bewegingen, minder contactmomenten. Vanzelfsprekend houden we 1,5 meter afstand tot anderen en blijven we de basisregels volgen. Als je klachten hebt, laat je je testen, blijf je thuis tot je de testuitslag hebt, en bij een positieve testuitslag blijf je ook thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Dat is de gezamenlijke taak waar we voor staan.”

“De feiten liegen niet: we moeten strenger voor onszelf zijn en strenger op ons eigen gedrag,” dat vertelde premier Rutte op de persconferentie van 13 oktober.?”De maatregelen gaan ook pijn doen, maar het is de enige manier. Het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds.”

De maatregelen

De Jonge: “Net als in het voorjaar gaan we een periode van strenge maatregelen tegemoet. Dat vraagt veel van iedereen. Het is niet altijd makkelijk, maar we weten dat we het kunnen.“ Het gaat om de volgende maatregelen:

Groepen:

 • Thuis ontvang je maximaal drie personen per dag.
 • In binnenruimtes geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Gezelschappen zijn niet groter dan 4 personen of 1 huishouden.
 • Buiten mogen maximaal 4 personen of 1 huishouden bij elkaar zijn.

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het VO, MBO en HO draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  • Uitgezonderd zijn:
   • hotels voor hotelgasten
   • uitvaartcentra
   • luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20.00 uur en 7.00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 7.00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen;
  • Beurzen en congressen;
  • Bioscopen en theaters;
  • Wedstrijden;
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijv. monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak m.u.v. detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • Uitgezonderd zijn:
   • topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal);
   • voetballers (incl. overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar: sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk.
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken.

Tenslotte Rutte en De Jonge: “Het is aan ons allemaal. Wees niet de eigenwijze persoon die de randjes opzoekt. Maar de persoon die de verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt en dat is nu! De maatregelen hebben effect op ons gedrag, en ons gedrag heeft effect op het aantal besmettingen. Laten we oog hebben voor elkaar.”

Gedeeltelijke lockdown

Nieuwsbericht 28 september

Tijdens de landelijke persconferentie van 28 september kondigden premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn tenminste voor de komende drie weken van kracht.

Reden voor het invoeren van nieuwe landelijke regels zijn de oplaaiende besmettingen in heel Nederland en hebben als doel verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De extra maatregelen moeten de kans op grote drukte verkleinen en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen beperken, zonder daarmee de maatschappij en economie op slot te doen.

We zien vooral dat de besmettingen aanzienlijk stijgen onder jongeren en jong volwassenen én dat nu ook de ouders daardoor besmet raken met het coronavirus. De weg van jongeren naar ouderen en kwetsbaren wordt daardoor korter. We zijn nu op het moment dat we er samen nog voor kunnen zorgen dat we de ouderen en de kwetsbaren beschermen.

Wat is er veranderd?

Nieuwe maatregelen zijn er voor zowel binnen- als buitenshuis en richten zich onder andere op de horeca, de sportsector, het werk en het (openbaar) vervoer. Daarnaast gelden er ook nieuwe regels voor de thuissituatie (gezelschapsgrootte) en het uitoefenen van contactberoepen.

Regels voor binnen:

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij het écht niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt met 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat er voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 uur inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Dit in verband met het uitvoeren van een bron- en contactonderzoek (BCO) door de GGD bij een besmetting.
 • Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals bij monumenten, bibliotheken en musea, dient een bezoek plaats te vinden op basis van een reservering per tijdvak. Een uitzondering geldt voor de detailhandel en markten. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet een deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep moeten klanten vragen zich te registreren.

Regels voor buiten:

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel, vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Uitzonderingen op de regels

Naast de bovengenoemde maatregelen zijn er ook enkele uitzonderingen met betrekking tot het nieuwe maximum aantal personen dat is toegestaan in binnenruimtes en bij activiteiten in de buitenlucht. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen op de horecastop, de registratieplicht voor contactberoepen en voor de nieuwe maximum gezelschapsgrootte.

Uitzondering op het nieuwe maximum aantal toegestane personen in binnenruimtes (30) en buitenlocaties (40):

 • Personen bij een uitvaart.
 • Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte.
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
 • Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden.
 • De vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten.
 • Een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.
 • Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:
  • Detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen).
  • Veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.
 • Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang.
 • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.).
 • Sportgelegenheden.
 • Jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).
 • Luchthavens.

Ontheffing van maximum 30 personen per zaal voor gebouwen van groot belang:

 • De Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen voor panden die van groot belang zijn.

Uitzonderingen op de nieuwe maximum gezelschapsgrootte (4 personen):

 • Mensen uit een gezamenlijk huishouden.
 • Kinderen t/m 12 jaar.
 • Persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt.
 • Vergadering of betoging Wet openbare manifestaties.
 • Vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit.
 • Bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij.
 • Personen bij een uitvaart.
 • Personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • Beroep, bedrijf of vereniging.
 • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

 Uitzondering op de horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):

 • Er geldt een uitzondering voor de horeca aan de airside (na douane) van luchthavens.

 Uitzondering op registratieplicht beoefenaars contactberoepen:

 • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Aanvullende afspraken

Er zullen afspraken worden gemaakt met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen en de GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en het ontvangen van bezoek.

 

Landelijke maatregelen coronavirus 29 september 2020

Nieuwsbericht 27 september 2020

Nieuwe maatregelen tegen coronavirus regio Zuid-Holland Zuid

Vanaf 27 september 18.00 uur gelden er extra maatregelen voor de regio Zuid-Holland Zuid, waartoe ook Zwijndrecht behoort. Dat is vandaag in samenwerking met het kabinet besloten. In onze regio gaat de situatie van waakzaam naar zorgelijk. Het aantal besmettingen loopt stevig op. Vandaar dat ook in regio Zuid-Holland Zuid extra maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit is nodig om kwetsbare groepen te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat de druk op de zorg niet toeneemt. 

Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Wouter Kolff: ‘’Alleen wij als samenleving kunnen ervoor zorgen dat dit niet verder escaleert. We moeten terug naar de scherpte van maart/april, waarbij ondernemers, supermarkten, bouwmarkten, andere detailhandel en inwoners zich goed hielden aan alle hygiëne-maatregelen, de afstandsmaatregelen en maatregelen van looproutes. Als we nu geen actie ondernemen, glijden we door naar een veel ernstiger situatie. We moeten een 2e golf voorkomen. Houd je daarom aan de maatregelen.’’ 

Extra maatregelen

De extra maatregelen die gelden voor regio’s in een zorgelijke situatie zijn: 

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht, dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden. 
 • De maximale groepsgrootte voor bijeenkomsten (zowel binnen als buiten) wordt beperkt tot 50 personen. Voor uitvaarten, demonstraties, scholen en religieuze bijeenkomsten wordt een uitzondering gemaakt. 
 • Maximaal 50 mensen mogen bijeenkomen. Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht.  

Regionale maatregelen Zuid-Holland Zuid 

In onze regio wordt voornamelijk ingezet op extra handhaving en extra aandacht aan voorlichting op de plekken waar veel mensen samenkomen. Dit doet de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid samen met de GGD Zuid-Holland Zuid en de 10 gemeenten.  

Meer handhaving 

Er gaat gerichter gecontroleerd worden op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals bij (feest)zalen en sportaccommodaties. Wouter Kolff: ‘’We gaan nog meer in gesprek met ondernemers over de regels in de horeca, bij supermarkten of winkels en hoe wij kunnen helpen die regels toe te passen, voordat we overgaan tot het uitdelen van waarschuwingen en boetes. Als we de maatregelen goed opvolgen, dan voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden.’’ 

10 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

De regio Zuid-Holland Zuid bestaat uit 10 gemeenten: Dordrecht, Hoeksche Waard, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Hardinxveld Giessendam, Gorinchem, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht.

Extra maatregelen ZHZ

Houd corona buiten de deur - nieuwsbericht augustus 2020

“Het gaat niet goed met de ontwikkeling van het coronavirus in ons land.” Dat benoemden premier Rutte en minister De Jonge in de persconferentie van 18 augustus. “Als we niet oppassen, zijn we terug bij af.” Op dit moment vinden de meeste besmettingen plaats achter de voordeur: bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen.

Daarvoor gelden vanaf 19 augustus de volgende dringende adviezen:

 • Blijf zo veel mogelijk thuiswerken;
 • Ontvang je mensen thuis? Houd je dan aan een maximum van 6 gasten, exclusief kinderen onder de 12 jaar, en houd je aan de 1,5 meter afstand;
 • Houd thuis geen feesten, borrels, andere bijeenkomsten voor grote groepen, ga daarvoor liever naar een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op anderhalve meter, zonder fysiek contact, met registratie en een checkgesprek.

Kortere quarantainetijd

De tijdsduur van quarantaine wordt verkort van 14 naar 10 dagen. Premier Rutte en minister de Jonge roepen daarnaast op om de quarantainemaatregelen strikt op te volgen. Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat of ben je in contact geweest met iemand die positief is getest, ga dan thuis in quarantaine. Ook benoemden ze dat het belangrijk blijft om je snel te laten testen bij klachten en de adviezen van de GGD op te volgen als je gebeld wordt in een bron- en contactonderzoek. Door deze maatregelen en onderzoeken verbetert het zicht op de verspreiding van het virus. En kan snel en gericht worden bijgestuurd om de verspreiding tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Scholen

Nu de scholen weer starten wordt ook daar met man en macht gewerkt aan een veilige omgeving. Rutte en de Jonge benadrukken: kinderen blijven thuis als ze klachten hebben. Kinderen blijven ook thuis als iemand in het gezin positief test op corona.

Lees hier de toelichting op de persconferentie op de website van de rijksoverheid. Daar vindt je ook de uitleg in eenvoudige taal.

Verantwoordelijkheid nemen om 2e golf te voorkomen

“Het coronavirus is bezig aan een gevaarlijke opmars. We dreigen de winst te verspelen.” Met deze woorden zette Premier Rutte de toon voor de persconferentie van 6 augustus. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te houden. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Houd altijd afstand, was je handen stuk, werk zo veel mogelijk thuis en vermijd drukte. Rutte kondigde een aantal nieuwe landelijke maatregelen aan.

Vanaf 10 augustus gaan de volgende maatregelen in:

Introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen:

 • Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten alleen in kleine groepen (max. 20 personen) en informatief van aard.
 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren als die nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten mogen alleen in kleine groepen, tot uiterlijk 22.00 uur en zonder alcohol. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.
 • Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Horeca: contactgegevens achterlaten

De horeca moet binnen én buiten blijven werken met reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Voortaan worden alle bezoekers ook gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Recreatieve instellingen: sluiting bij besmetting

Blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD, dat een recreatieve instelling (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theaters, musea, enz.) de bron is van meerdere besmettingen, dan wordt de instelling gesloten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan de instelling voor max. 14 dagen sluiten.

Teststraat op Schiphol en andere locaties

Op Schiphol – en mogelijk later ook op andere locaties – komt een teststraat voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst in Nederland laten reizigers uit oranje gebieden zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.

Regionale en lokale maatregelen

Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen nieuwe bevoegdheden om verschillende lokale en/of regionale maatregelen toe te passen en zo lokale uitbraken van het virus te voorkomen of tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd worden als dit nodig blijkt. Het gaat om:

 • Grootschalige samenkomsten verbieden, zoals de aanwezigheid van publiek bij sportwedstijden weren;
 • Openingstijden voor horeca en nachtwinkels beperken.

Daarnaast hadden zij ook al een aantal andere bevoegdheden voor regionale maatregelen, zoals:

 • Het invoeren van eenrichtingsverkeer in winkelstraten;
 • Gedragsmaatregelen nemen zoals een mondkapjesplicht in bepaalde gebieden;
 • Locaties of parkeergelegenheden afsluiten.

Lees hier de samenvatting van de maatregelen van het rijk. Deze maatregelen komen bovenop de al geldende maatregelen sinds 1 juli.

Oproep aan jongeren

De premier legde uit dat veel besmettingen in thuissituaties plaatsvinden. En dat een groot deel van de besmettingen nu onder jongeren plaatsvindt. “Er zijn te veel mensen, te dicht op elkaar. Vooral voor jongeren geldt: als te veel van jullie de regels aan de laars lappen, dan zitten we binnenkort allemaal binnen. Dan ben je een gevaar. Corona is níet voorbij, het is géén grap, en het is oerstom om te doen of dat wel zo is. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor anderen.”

Hij deed hierom een aantal specifieke oproepen:

 • Hij roept jongeren die zich in de afgelopen periode niet voldoende aan de maatregelen hebben gehouden op om niet in de buurt te komen van kwetsbaren en ouderen;
 • Hij roept alle mensen op om het aantal mensen bij bezoek aan familie en vrienden te beperken en ook thuis de maatregelen te blijven volgen.
 • Hij roept toeristen en bezoekers van Amsterdam op om drukke plekken te vermijden;

Samen tweede golf voorkomen

Minister Hugo de Jonge lichtte toe dat er reden tot zorg is: “We hebben de herinnering aan maart nog op ons netvlies, we moeten ons herpakken. Door de situaties lokaal goed in de gaten te hebben, en dáár de maatregelen te treffen. We hebben het virus eerde onder controle gekregen. Dat heeft ons veel gekost. Laten we met elkaar een tweede golf voorkomen. We kunnen de zorg niet laten dweilen terwijl wij met z’n allen de kraan open laten staan.”

 

Noodverordening 15 juli 2020

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken gelden er regels. Die regels moeten, als dat nodig is, gehandhaafd kunnen worden. Daarom geldt er sinds 15 maart een noodverordening. Sinds 15 juli is er een nieuwe noodverordening

Nieuwsbericht 1 juli 2020

Minister-president Mark Rutte en minister van VWS Hugo de Jonge, vertelden in hun persconferentie dat we per 1 juli 2020 veel meer versoepelingen kunnen doorvoeren dan verwacht.  Ze doen een oproep aan iedereen om er samen voor te zorgen dat er geen tweede golf komt. Het belangrijkste dat we moeten doen is afstand houden.

Minister-president Rutte: “Geniet van de vrijheid maar gedraag je verantwoordelijk. Het is een groot gevaar om te denken, mooi dat was coronatijd, nu terug naar de onze. We moeten samen zorgen dat er geen tweede golf komt. Door afstand te houden, geven we elkaar ruimte. Dat vraagt nog meer discipline en zelfbeheersing. Minister Hugo de Jonge: “Wij kunnen klaar zijn met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Waar het virus de kop opsteekt, moeten we het de kop weer indrukken. Dus als je klachten hebt, laat je testen."

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:

Algemene maatregelen

 • Bij klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • was vaak uw handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Algemene regels voor binnen  

 • 1,5 meter afstand bewaren;
 • maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
 • geen maximumaantal personen als er vaste zitplaatsen zijn, met reservering en gezondheidscheck vooraf;
 • in locaties met doorstroom van bezoekers, winkels, musea, bibliotheken en andere geldt geen maximumaantal personen, wel de 1,5 meter afstand.

Algemene regels voor buiten

 • 1,5 meter afstand bewaren;
 • maximaal 250 personen (exclusief personeel);
 • in de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats;
 • geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • in buitenlocaties met doorstroom van bezoekers, zoals dierentuinen, pretparken geldt geen maximum aantal personen per ruimte, natuurlijk wel 1,5 meter afstand (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
 • jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Onderwijs

 • Op de kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven kinderen onder de 12 jaar geen afstand te houden van volwassenen;
 • middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer volledig open. Leerlingen onder de 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, wel moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden;
 • vanaf de start van het nieuwe studiejaar mogen er weer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten en docenten 1,5 meter afstand tot anderen. 

De tweede golf voorkomen én voorbereid zijn als deze wel komt

Minister Hugo de Jonge lichtte in de persconferentie van 24 juni 2020 toe op welke manier Nederland zich voorbereidt op een onverhoopte tweede golf van besmettingen.

Samen de tweede golf voorkomen: testen bij klachten

De enige manier om een golf te voorkomen is het gezonde verstand gebruiken, verantwoordelijkheid nemen en elkaar beschermen. Minister De Jonge: “De grote vrijheid vanaf 1 juli gaat gepaard met grote verantwoordelijkheid om het virus onder controle te houden. Wij kunnen klaar zijn met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons”. Hij riep iedereen op om alles op alles te zetten om een tweede golf van besmettingen te voorkomen. Het belangrijkste dat iedereen daarvoor kan doen is de maatregelen volgen én snel laten testen bij klachten. De Jonge benadrukt: “Bij klachten, laat u testen. Bel met klachten meteen 0800-1202. Als we dat goed blijven doen zal het ingrijpen regionaal of lokaal zijn, en hopelijk niet meer landelijk.”

Om het virus tijdig de kop in te drukken is het belangrijk om te weten hoe en waar het virus zich verspreidt. Dit kan dankzij het bron- en contactonderzoek van de GGD na een vastgestelde besmetting. Zo komen besmettingen sneller in beeld. Daarmee beperken we de verspreiding van het virus en het kan quarantainetijd verkorten. Ook wordt het rioolwater gemeten op aanwezigheid van het coronavirus. Op deze manier komt er sneller en scherper een beeld van de verspreiding van het virus, ook regionaal en lokaal. Dit geeft informatie of én waar ingrijpen nodig is. Op coronadashboard.rijksoverheid.nl is het nauwkeurig te volgen.

Voorbereid op een tweede golf

Minister De Jonge: “Als de tweede golf komt, moeten we die aankunnen. We laten ons adviseren door onafhankelijke deskundigen. We doen het om ervoor te zorgen dat de zorg het aankan en om kwetsbare mensen te beschermen.” Nederland bereidt zich voor op  een tweede golf. Zo zijn er veel persoonlijke beschermingsmiddelen ingeslagen en komen artsen en het Landelijk Netwerk Acute Zorg met een plan om de capaciteit van de Intensive Care flexibel te verhogen naar 1700 bedden.

Andere stappen in de strijd tegen het coronavirus

We zijn pas echt beschermd als er een vaccin is. Nederland heeft samen met enkele andere landen uit Europa het voortouw genomen om een toegankelijk en betrouwbaar vaccin te ontwikkelen. “Voorkomen is beter dan genezen. Omdat er nog geen vaccin is ondersteunen we de zoektocht naar een behandeling van de ziekte. Ook maken we maken innovatieve behandelingen sneller mogelijk,” licht De Jonge toe. Daarnaast wordt ook de landelijke app verder ontwikkeld.

Noodverordening 1 juli 2020

Op woensdag 1 juli 2020 zijn een flink aantal coronamaatregelen versoepeld. Hiervoor is een nieuwe noodverordening opgesteld die de versie van 15 juni vervangt. De noodverordening geeft een regionale invulling aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is ook nodig om de maatregelen te kunnen handhaven. 

Download hier de noodverordening coronavirus Zuid-Holland Zuid van 1 juli en het bijbehorende aanwijzingsbesluit toezichthouders en het aanwijsbesluit toezichthouders vanuit de waterschappen.

Noodverordening 15 juni 2020

Op maandag 15 juni zijn weer een aantal coronamaatregelen versoepeld. Hiervoor is een nieuwe noodverordening opgesteld die de versie van 1 juni vervangt. De noodverordening geeft een regionale invulling aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is ook nodig om de maatregelen te kunnen handhaven. 

Wat is er veranderd?

 • Gedeelde sanitaire voorzieningen op vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes, jachthavens, buitensportvoorzieningen en zwemgelegenheden mogen vanaf 15 juni weer open.
 • Ook is het vanaf 15 juni voor alle verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg weer mogelijk om bezoek te ontvangen. Een uitzondering hierop zijn locaties waar nog één of meer COVID-19 besmettingen zijn. Op die locaties is het ontvangen van bezoek nog steeds verboden.
 • In de toelichting op de noodverordening is voor contactberoepen het in acht nemen van een veilige afstand verduidelijkt. Bij de uitoefening van contactberoepen is het namelijk, gelet op de aard van het beroep, niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is er voor contactberoepen een uitzondering. De beroepsbeoefenaar hoeft geen 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt. De beroepsbeoefenaars houden onderling wel ten minste 1,5 meter afstand.

Wat is er niet veranderd?

Een aantal zaken veranderen niet. De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:

 • Vermijd drukte;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Bij klachten? Blijf thuis en laat u testen.
Zomer 2020: op vakantie en toerisme

In dit bericht leest u meer over de effecten van het coronavirus op de aankomende zomer- en vakantieperiode, naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 3 juni.

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie

•    Volg de basisregels en vermijd drukte. Bij klachten: blijf thuis en laat u testen.
•    Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.
•    Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga dan bij voorkeur buiten het vakantieseizoen op vakantie.

Reizen in binnen- en buitenland

Vakantie in eigen land kan. Hierbij geldt net als nu: vermijd drukte en bezoek andere bestemmingen of regio’s. Gaat u toch naar het buitenland? Vanaf 15 juni geldt in 12 Europese landen een geel reisadvies. Dit betekent dat u mag reizen, maar wel verantwoord. Kijk regelmatig op Nederlandwereldwijd.nl, op Rijksoverheid.nl of download de reisapp van Buitenlandse Zaken. Blijf goed op de hoogte van de adviezen en regels van uw vakantiebestemming. Voor vakanties buiten Europa geldt voorlopig nog een negatief reisadvies om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken. 

Toeristen in Nederland

Buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land mogen deze zomer naar Nederland komen. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Sanitaire voorzieningen 

 • Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens mogen per 15 juni weer open.
 • Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen, stranden, etc. mogen open. Dit geldt ook voor de toiletten op pretparken, dierentuinen en natuurparken.
Nieuwe noodverordening 1 juni 2020

Sinds 1 juni zijn een aantal coronaregels versoepeld. Daarom is er een aangepaste noodverordening van kracht. De versie van 11 mei vervalt daarmee. Deze noodverordening sluit aan bij de landelijke regels. Hieronder een overzicht met de belangrijkste veranderingen. Meer informatie vindt u ook op de webpagina met veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe noodverordening.

Samenkomsten tot 30 personen

Samenkomsten in publieke gebouwen en bijbehorende erven en besloten plaatsen mogen met maximaal 30 personen, exclusief personeel. Daarbij houden alle personen 1,5 meter afstand van elkaar. De 1,5 meter afstand geldt niet voor:

 • mensen uit hetzelfde huishouden;
 • kinderen tot en met 12 jaar;
 • een persoon met een beperking en diens begeleiders.

Eet- en drinkgelegenheden en terrassen

Eet- en drinkgelegenheden en terrassen zijn vanaf 1 juni, 12.00 uur weer open. In de binnenruimte van eet- en drinkgelegenheden en op binnenterrassen mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Binnen deze gelegenheden moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Alle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar. Gasten dienen vooraf te reserveren. Voor buitenterrassen geldt onder andere dat gasten gebruik maken van een zitplaats aan tafel en 1,5 m afstand kunnen houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Onderwijs

Scholen voor voortgezet onderwijs gaan vanaf 2 juni weer open. Basisscholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open. Vanaf 15 juni zijn onderwijsactiviteiten op locatie voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs weer gedeeltelijk mogelijk, zodat examens, tentamens, toetsen, praktijk(gericht)onderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten op de onderwijsinstelling weer kan plaatsvinden, voor zover dit online niet afdoende kan.

Afstand houden bij sporten/bewegen jongeren 13 t/m 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Handhaving noodverordening

De politie en de mensen van handhaving werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd. Wouter Kolff, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid:“Vermijd daarom drukke plekken. Bedenk goed waar je naar toe gaat, en volg, als je die krijgt, de instructies van medewerkers, handhavers en politie op. We zijn al enorm ver gekomen in de aanpak van corona. Samen komen we steeds een stap verder. Let goed op uzelf en elkaar!”

Nieuwsbericht dinsdag 19 mei 2020: aankondiging versoepelingen

Op dinsdag 19 mei 2020 hebben Premier Rutte en Minister De Jonge aangekondigd dat de voorgenomen versoepeling voor 1 juni door kunnen gaan. Premier Rutte: “De ruimte die er nu is hebben we met elkaar verdiend door de regels na te leven. De versoepeling maakt het nog belangrijker dat we ons aan de regels houden. We weten dat het virus snel kan opkomen als we dat niet doen. We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven.”  

Iedereen kan helpen het virus onder controle te houden

Minister de Jonge roept op verantwoordelijkheid te nemen. “Het maakt niet uit hoe oud je bent, iedereen kan het virus verspreiden. Maar omgekeerd kan iedereen ook helpen om het virus onder controle te houden. Neem die verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf maar ook voor elkaar. ”Met aanpassingen proberen we zoveel mogelijk ons gewone leven te leiden.”

 Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Schud geen handen;
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden)

Wat mag er vanaf 1 juni 2020?

Groepen mensen

 • Groepen mensen mogen buiten bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle publiek toegankelijke gebouwen mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. 1,5 meter afstand moet ook hier.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca

 • Restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni 12.00 uur open, met de voorwaarden van maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel), alleen op reservering, 1,5 meter afstand en vooraf een checkgesprek of een bezoek risico’s oplevert.
 • Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

 • Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.
 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs en buitenschoolse opvang weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
 • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
 • Op 15 juni starten MBO, HBO en universiteiten beperkt met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen

 • Film-, theater- en concertzalen gaan open onder de voorwaarden: maximaal 30 mensen in het publiek per zaal, vooraf reserveren, een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert, 1,5 meter afstand.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoelt voor noodzakelijke reizen. Reizigers vanaf 13 jaar zijn verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. Op stations, haltes en perrons is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Testen

 • In juni wordt het voor iedereen met klachten mogelijk om zich bij de GGD te laten testen, zonder tussenkomst van de huisarts. Wanneer in juni is nog niet bekend, het streven is 1 juni. Ook is het niet meer verplicht om 24 uur te wachten voorafgaand aan de test.

Verpleegtehuizen

 • De pilot om bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toe te laten wordt vanaf 25 mei uitgebreid naar meer locaties. Het streven is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling geldt voor alle verpleegtehuizen waar geen besmetting is.
 • Lees de uitgebreide toelichting op de versoepelingen op de webpagina van de Rijksoverheid.

Betrek kinderen en jongeren

Premier Rutte sprak zijn complimenten uit aan kinderen en jongeren: “Kinderen en jongeren in Nederland hebben zich ontzettend goed aangepast en aan de regels gehouden. Ik wil jullie bij deze een groot compliment geven. Het is mede dankzij jullie dat we de goede kant op gaan. Ik wil dat juist jullie meedenken en meepraten. Kom met ideeën, lever kritiek. We moeten ons aan de regels houden, maar daarbinnen moeten we de beste oplossingen zoeken. Nodig kinderen en jongeren hiervoor uit. Ga het gesprek aan met de volwassenen van de toekomst.”

Maximale controle

Hugo de Jonge kondigt aan dat er wordt ingezet op maximale controle van het virus, om zo nog sneller en gerichter te kunnen sturen. “Met het een zogenoemd dashboard kunnen we alle informatie bij elkaar brengen om het zicht op de coronawerkelijkheid te meten. Dit dashboard gaan we op twee manieren gebruiken: als signaleringsfunctie en de mogelijkheid om een regionaal waarschuwingssysteem te maken.”

Nieuwsbericht woensdag 6 mei 2020

Vanaf 11 mei 2020 stap voor stap meer ruimte

Op woensdag 6 mei hebben premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt welke besluiten er zijn genomen over de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. 

De 2 doelen waarmee de maatregelen afgelopen maart van start gingen, gelden nog steeds:   
1: Het beschermen van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid;
2: Zorgen dat de zorg en vooral de intensive care niet overbelast raken. 

Premier Rutte: “Dit is het begin van een nieuwe fase, het prille begin van de weg terug. We kunnen nu de overgang maken naar de 1,5 meter-samenleving en zo de economie en de samenleving langzaam maar zeker open stellen. Dat doen we zo snel mogelijk, maar niet sneller dan verantwoord. Dit kan alleen als iedereen zich verstandig blijft gedragen en zich aan de regels blijft houden.”

Stap voor stap

De premier en de minister presenteerden een plan om stap voor stap maatregelen te versoepelen. In onderstaand overzicht  ziet u hoe dat plan er in grote lijnen uit ziet met de maatregelen bij de verwachte data. Op de website van de Rijksoverheid leest u de uitgebreidere toelichting op de maatregelen per verwachte datum. Op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kunt u de aangepaste noodverordering lezen.

overzicht met corona-maatregelen vanaf 11 meisrc="/dsresource?objectid=11610017-fa84-4fbe-ba4a-e36b496916fa&&disposition=inline"

Deze regels blijven gelden

•    Blijf thuis als je klachten hebt. Bij benauwdheid of koorts blijft het hele huishouden thuis. 
•    Houd 1,5 afstand;
•    Werk zo veel mogelijk thuis;
•    Geef geen handen; 
•    Was je handen vaak; 
•    Hoest en nies in de elleboog;
•    Vermijd drukte;
•    70+ en/of kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. 

Maatregelen vanaf 11 mei

•    Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang gaan weer open.
•    Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
•    Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, met 1,5 meter afstand.
•    Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.
•    Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het werk zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd, op afspraak, en vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.
•    Bibliotheken gaan open.
•    Het openbaar vervoer alleen gebruiken als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte. In trein, bus en metro geldt het advies om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Verwachting vanaf 1 juni

•    Versoepeling van de regels voor voortgezet onderwijs, bioscopen, terrassen met zitplaatsen, bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen en musea.  
•    Er geldt een maximum van 30 bezoekers. 
•    Verplichting om in het openbaar vervoer een niet-medisch mondkapje te dragen. 

Verwachting vanaf 15 juni
•    Versoepelingen voor het MBO: praktijkexamens en praktijkonderwijs. 

Verwachting vanaf 1 juli

•    Versoepelingen voor campings en vakantieparken. Uitbreiding van het maximum aantal bezoekers naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting vanaf 1 september 

•    Versoepelingen voor contactsporten en binnensporten voor alle leeftijden, fitnessclubs, sauna’s en wellnesscentra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.
•    Sportwedstrijden zonder publiek. 

Lees de uitgebreide toelichting op de webpagina van Rijksoverheid.nl. Als u deze informatie moeilijk vindt. Op de website van de Rijksoverheid staat de informatie van de persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal. 

Samen verantwoordelijk

Minister De Jonge benadrukte dat het risico nog niet weg is, zolang er geen vaccin is: “Let op: het virus is niet weg. Het is onder ons en kan ons hard treffen. Denk niet: ik hoor niet tot een risicogroep, mij kan niets gebeuren. Het is geen tijd voor ieder voor zich. Je kunt een rol spelen in het verspreiden van het virus wat voor een ander een ziekenhuisopname kan betekenen. Bescherm jezelf, en daarmee elkaar.” 
Premier Rutte benadrukte geduld te hebben om samen alle details uit te werken: “We kunnen nu niet alles voor iedereen inregelen. Maar we komen wel tot praktische oplossingen. Dat hebben we tot nu toe gedaan en dat blijven we samen doen. De ruimte die er nu is voor de versoepeling hebben we me elkaar verdiend. Met elkaar moeten we zorgen dat we die behouden.”

Aangepaste noodverorderdening per 11 mei 2020

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken gelden er regels. Die regels moeten, als dat nodig is, gehandhaafd kunnen worden. Daarom geldt er sinds 11 mei een aangepaste noodverordening. Daarmee vervalt de vorige versie en geven we invulling aan de aangepaste regels die 6 mei door de ministerpresident zijn gepresenteerd. De politie en de mensen van handhaving werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd. Op de website van de Veiligheidsregio staat een overzicht met veelgestelde vragen over de aangepaste noodverordening.

Samen verantwoordelijk

Samen kunnen we telkens de volgende stap verdienen, onder andere door drukte te vermijden en ons goed aan de maatregelen en adviezen houden. De meeste mensen houden zich er goed aan. Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Wouter Kolff: ‘’Ik ben er trots op dat de meeste mensen uit de regio de maatregelen goed opvolgen. Daar wil ik graag mijn waardering voor uitspreken, want ik begrijp hoe langer het duurt, hoe lastiger het is vol te houden. Maar onthoud: Het gaat om jouw opa en oma of om jouw kwetsbare oom of buurvrouw. Of misschien wel om jouzelf. We doen het om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen en om een onbekend virus in te dammen. En vergeet ons zorgpersoneel niet: zij werken bijzonder hard en hebben ook tijd nodig om rust te nemen.’’

Afgesloten gebieden

De tot gisteren afgesloten gebieden worden per 11 mei 2020 weer opengesteld. Het gaat om de volgende gebieden:
• Skatebaan Zwijndrechtse brug in Dordrecht
• Strandjes Haringvlietbrug bij Numansdorp
• Cruyff Court e.o. Stadspolders in Dordrecht
Op deze manier geven we iedereen maximaal de ruimte om z’n eigen verantwoordelijkheid te nemen. We doen een oproep aan iedereen om solidair te zijn en om de regels op te volgen, zodat we niet opnieuw in de situatie komen om gebieden te moeten afsluiten. Overal geldt dat er 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moet worden. Als je met drie personen of meer samen bent, dan moeten alle personen 1,5 meter tot elkaar en andere mensen in de omgeving aanhouden.

Recreatie en markten

Het verbod op het aanbieden van recreatief nachtverblijf wordt ingetrokken. Conform de landelijke lijn blijft het verboden om gemeenschappelijk sanitair bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden. De regels voor de markten zoals die de afgelopen twee weken van kracht waren, blijven voorlopig ongewijzigd. 

Nieuwsbericht dinsdag 21 april 2020

Het kabinet heeft de meeste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus verlengd. Voor kinderen worden de maatregelen versoepeld. Vanaf 11 mei gaan basisscholen gedeeltelijk weer open. Kinderen kunnen ook weer beperkt gaan sporten. Het verbod op evenementen en betaald voetbal wordt echter verlengd tot 1 september. Zelfstandig wonende ouderen kunnen beperkt bezoek ontvangen. Premier Rutte: ‘Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.’ De druk op de zorg is nog steeds gigantisch hoog.

Wat verandert er?

1. Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang weer open.

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.
 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uit te werken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader gewerkt.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

2. Sporten voor kinderen en topsporters weer toegestaan.

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Douchen gebeurt thuis (kleedkamers blijven gesloten) en ouders kunnen niet langs de zijlijn kijken.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Douchen gebeurt thuis (kleedkamers blijven gesloten) en ouders kunnen niet langs de zijlijn kijken.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
 • De horecavoorzieningen van de sportverenigingen blijven net als de rest van de horeca in Nederland nog gesloten.

3. Evenementen afgelast tot 1 september.

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september. Het risico op verspreiding van het virus is tijdens evenementen te groot. Premier Rutte: ‘We kunnen de risico’s de komende maanden nog niet aan.’ Ook het betaald voetbal gaat niet door.

4. Bezoek aan zelfstandig wonende ouderen beperkt mogelijk.

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Wat verandert er niet?

 • We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. We blijven zoveel mogelijk thuis, werken thuis. Rutte: “Doe boodschappen alleen, houdt 1,5 meter afstand. Blijf bij verkoudheid thuis, was je handen vaak en hoest en nies in je elleboog.”
 • Bezoek aan verplegings- en verzorgingstehuizen blijft niet toegestaan. Premier Rutte: ‘Hier zit veel pijn en verdriet. We weten dat het noodzakelijk is onze kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen zo goed mogelijk te beschermen.’  Hoe en wanneer een aanpassing van bezoekregeling mogelijk is wordt onderzocht. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat geen bezoek voor ouderen en familie en vrienden heel zwaar is.
 • Contactberoepen blijven tot 20 mei niet toegestaan. Er volgt nog een advies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg.

Volhouden blijft nodig

We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag. Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Kunst is om te beginnen met maatregelen die het minst ervoor zorgen dat het virus om zich heen gaat grijpen. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Vervolgstappen

De verlenging van de maatregelen geldt tot 20 mei. In de week voor 20 mei volgt een nieuw beslismoment. Het kabinet houdt een vinger aan de pols en zal flexibel zijn als daar een aanleiding voor is. Daarbij is het moeilijk meer dan een paar weken vooruit te kijken. Rutte:  ‘We varen op zicht’.

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen.  Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. Premier Rutte: “Deze coronacrisis is één van de grootste, ingrijpende periode voor ons die wij ooit zullen meemaken.” De overheid kan hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen.

Aangepaste noodverordening 29 april 2020 

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken gelden er regels. Die regels moeten, als dat nodig is, gehandhaafd kunnen worden. Daarom geldt er sinds 15 maart een noodverordening. De noodverordening is 29 april aangepast op basis van de aangepaste regels die 21 april door de minister-president zijn gepresenteerd.

De politie en de mensen van handhaving werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd.

Bekijk de noodverordening coronavirus Zuid-Holland Zuid geldend vanaf 29 april 2020.

Evenementen en samenkomsten

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 september 2020. Daarnaast zijn alle overige samenkomsten verboden, waarbij enkele uitzonderingen worden gemaakt die door de Rijksoverheid verder zijn toegelicht. (Zie toelichting Rijksoverheid). Deze uitzonderingen gelden alleen als wordt voldaan aan de hygiënemaatregelen én een afstand van 1,5 meter.

Sluiten casino’s en contactberoepen

Casino’s, speelhallen en vergelijkbare instellingen moeten hun deuren sluiten. Dit geldt ook voor zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Denk hierbij aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Een uitzondering geldt voor de behandeling van (para) medische beroepen, als daar een medische indicatie voor bestaat en de hygiënevereisten opgevolgd worden.

Groepsvorming

Groepsvorming is verboden in de volledige openbare ruimte in regio Zuid-Holland Zuid. Dat betekent dat je in alle openbare ruimte in de 10 gemeenten niet met groepen bij elkaar mag zijn. 
Als mensen zich hier niet aan houden, kan men aangesproken worden of zelfs een bekeuring krijgen. Als zich op een bepaalde plaats steeds opnieuw groepen ophouden, kan dat betekenen dat het gebied wordt afgesloten. Zodat niemand er meer in kan. 

Wat verstaande we nu onder een groep? 

Je mag niet met 3 of meer personen bij elkaar zijn als je niet 1,5 meter afstand houdt. Je mag dus met een groep van meerdere personen bij elkaar zijn, als iedereen maar 1,5 meter afstand houdt van elkaar. 
Hardlopen in een groep kan dus, samen de hond uitlaten kan dus, een balletje overgooien kan ook; als iedereen maar1,5 meter uit elkaar blijft. 
Onder een groep verstaan we drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Op meer dan twee personen kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meerdere ouders. De ouders moeten dan wel weer onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Winkels, markten en vakantieparken

Winkels moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Dit geldt ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Grote drukke markten blijven verboden. Alleen kleine, bestaande markten kunnen doorgaan met maximaal 10 kramen. Daar mogen alleen levensmiddelen verkocht worden. De overige kramen mogen er niet staan. De markt moet overigens wel vergund zijn tot en met 10 kramen en niet voor meer marktkramen. Dus is in de oorsprong al een kleine markt. Ze worden aangemerkt als een winkel. En ze moeten er zelf voor zorgen dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden door de klanten. Anders kan er gehandhaafd worden. 

Deze maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn.
Wouter Kolff: ‘’Met deze maatregelen hopen we de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Alleen samen krijgen we corona onder controle.’’

Nieuwsbericht donderdag 9 april 2020

We merken dat heel veel mensen de boodschap om thuis te blijven, goed opvolgen. Ondanks het mooie weer zijn velen afgelopen weekend niet op pad gegaan. Ook tijdens het Paasweekend is het belangrijk om de maatregelen op te volgen en zoveel mogelijk thuis te blijven. 

“Een frisse neus halen in de eigen buurt moet kunnen, maar blijf je gezonde verstand gebruiken en houd je aan de maatregelen”, zegt voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Wouter Kolff.

In het Paasweekend willen we opnieuw géén gebieden afsluiten. Dit omdat we erop vertrouwen dat mensen de maatregelen ook het komende weekend goed zullen opvolgen. We roepen daarom iedereen op om thuis te blijven en zoveel mogelijk níet op pad te gaan. Afgelopen weekend moest de weg naar de Biesbosch afgesloten worden, omdat het daar echt te druk werd. Het is dan niet meer mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Op vele plekken wordt door handhavers en politie gecontroleerd. Dat gebeurt het hele weekend. Daarnaast gaan we drones inzetten en een politiehelikopter, zodat we ook vanuit de lucht de drukte kunnen bekijken. Bovendien komt er extra toezicht op het water. Uiteraard zullen we gebieden afsluiten op het moment dat het echt te druk wordt.

Houd vol!

We roepen iedereen nogmaals op om zich aan de maatregelen te houden. We moeten dit nog een tijdje volhouden. We begrijpen dat u juist nu graag naar de camping wilt, er met de boot op uit wilt gaan, wilt fietsen of graag even de motor pakt. Maar al heel snel wordt het te druk. We hebben al moeten constateren dat er op vele boten meer dan alleen gezinnen aanwezig zijn. Dat is echt niet de bedoeling. Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle. 

We blijven ons voorbereiden op alle scenario’s, we zijn er nog niet. De komende weken blijven spannend. Blijf elkaar daarom helpen en steunen waar het kan. “Iedereen is nodig om dit virus te verslaan. Blijf het beste in jezelf en anderen naar boven halen, zo houden we het ook op de langere termijn vol,” aldus voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Wouter Kolff. 

Nieuwsbericht woensdag 1 april 2020

In de regio Zuid-Holland Zuid worden per 1 april 2020 de sanitaire voorzieningen van recreatieparken, campings, jachthavens etc. gesloten. Hierdoor is het niet meer mogelijk om als toerist gebruik te maken van deze voorzieningen. Tevens wordt recreatief nachtverblijf verboden.
 
Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vult daarbij aan: "Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zien we ons gedwongen om deze maatregel te nemen. Ook al voelt het tegenstrijdig, we willen in deze tijd toerisme zoveel mogelijk voorkomen."
Ook de verhuur van campingplaatsen en andere vormen van nachtverblijf is per 1 april 2020 niet meer toegestaan zolang de noodverordening geldt. Voorzitter Wouter Kolff: "De kans op besmetting wordt groter als we deze locaties niet sluiten. Ik roep mensen op om vooral thuis te blijven. Volg de maatregelen en adviezen van het RIVM op. Ik kan het niet genoeg blijven herhalen."

Een uitzondering wordt gemaakt voor hotels, permanente bewoning, vaste standplaatsen en gebruik door seizoenarbeiders, mits de recreatiewoningen over eigen sanitair beschikken. Voorzitter Wouter Kolff wil daar nog aan toevoegen: "Ook als u een vaste plek op een camping huurt, vragen we u om thuis te blijven en voorlopig geen gebruik te maken van uw vaste locatie. We werken als hulpdiensten en gemeenten intensief samen om het coronavirus te bestrijden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daar hebben we onze inwoners bij nodig. Help elkaar door u aan de regels te houden."

Nieuwsbericht dinsdag 31 maart 2020

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april.

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn er sinds 15 maart maatregelen genomen. De maatregelen die tot 6 april golden, zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Premier Rutte maakte dit dinsdagavond 31 maart bekend. "We realiseren ons dat we veel van mensen vragen. Maar het is echt nodig", aldus Rutte.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden. Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal. ‘Blijf thuis, ga niet reizen door het land’.

Een week voor 28 april wordt een besluit genomen voor de periode tot na 28 april. De premier waarschuwde wel dat de maatregelen niet meteen na die datum opgeheven worden: ‘Ga geen plannen maken voor de meivakantie’.

Premier Rutte roept iedereen om samen de coronacrisis te bestrijden, en elkaar te helpen. ‘Wees aardig en begripvol voor elkaar. Klop een keer op het raam bij de buren’.  Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Nieuwsbericht maandag 23 maart 2020

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat is erop gericht om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. 

Deze maatregelen zijn aanvullend op de eerder afgekondigde maatregelen. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, was de regel al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering. Hierover komt later meer informatie.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot en met 6 april dat zij hun vak helaas niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en moeten ook gesloten blijven.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties beboeten of sluiten.
 • Voorzitters van de Veiligheidsregio's kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen en kinderen, zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen de voorzitters van de Veiligheidsregio's de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller te kunnen optreden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Alle eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. De sluiting van scholen en horeca geldt nog steeds tot en met 6 april. Rond die datum volgt daarover verdere besluitvorming. Kijk voor meer informatie over de aanpak van het coronavirus op de website van de Rijksoverheid.

Nieuwe maatregelen coronavirus 23 maart 2020

Nieuwsbericht donderdag 20 maart 2020

Maatregelen om verspreiding van het virus te beperken

In ieder geval tot en met maandag 6 april gelden maatregelen die een flink effect hebben op het leven in Nederland. Vanaf maandag 16 maart zijn scholen en kinderdagopvang gesloten. Het gehele onderwijs, van basisschool tot universiteit, is stilgelegd. Cafés, restaurants, sportkantines, sport- en fitness clubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops zijn gesloten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk, maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis. Ook worden in Zwijndrecht onder meer alle openbare binnen- en buitensportaccommodaties en wijk- en buurtcentra gesloten.

Bewoners van alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg mogen geen bezoek meer ontvangen. Dit om de bewoners en het verplegend personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Instellingen kunnen, voor inwoners die in de stervensfase zijn, een uitzondering maken. 

Blijf zoveel mogelijk binnen en houdt 1,5 meter afstand

Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en zo min mogelijk contact te hebben met anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Ook is het verstandig de hygiënemaatregelen zeer serieus te nemen. 

Niet hamsteren

Het is begrijpelijk dat mensen het zekere voor het onzekere willen nemen, maar daar is geen aanleiding toe. Extra inkopen doen van voedsel is niet nodig. Er is meer dan voldoende voedsel beschikbaar en supermarkten en leveranciers doen er alles aan om het voedsel in de winkels te krijgen. 

Kijk uit voor mensen die kwaad in de zin hebben

We zien gelukkig dat mensen omkijken naar elkaar en een helpende hand bieden. Er zijn echter ook mensen die misbruik maken van de situatie. Het is dus belangrijk dat u zelf goed op let. Als je het niet vertrouwt, laat mensen niet binnen. Let op: de overheid komt niet langs de deur om geld te vragen, om testen te doen en biedt ook niet zomaar hulp zonder vooraankondiging. Dat doet een gemeente niet, dat doet de GGD niet!

Nog steeds geldt:

 • Bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden): iedereen in Nederland blijft thuis en mijdt sociale contacten. Bel met de huisarts als de klachten verergeren.
 • Bewoners
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Dit geldt ook voor publieke locaties zoals musea en sportwedstrijden, voor religieuze instellingen en grote markten.
 • Mensen worden opgeroepen zo veel als mogelijk thuis te werken, of indien dit niet mogelijk is, werktijden te spreiden.
 • Beperk bezoek aan ouderen en mensen met een verminderde weerstand. Ga bijvoorbeeld niet op bezoek bij opa of oma als je verkouden bent.
 • Ouderen en mensen met een verminderde weerstand wordt geadviseerd deelname aan het sociale leven te beperken. Vermijd het openbaar vervoer en publieke bijeenkomsten. Bellen kan wel, wellicht zijn moderne communicatievormen zoals videobellen een alternatief. 

Daarnaast:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen.
 • Probeer waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

Zorgpersoneel en personeel die werken aan vitale processen:

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. Voor kinderen van ouders die in de zorg en vitale processen werken wordt opvang georganiseerd.

Personeel in kinderopvang en onderwijs:

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Situatie in Zuid-Holland Zuid

Het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Holland Zuid staat sinds 20 maart op 52. Twee inwoners van de Hoeksche Waard zijn na besmetting overleden. Kijk voor de stand van zaken op de website van de GGD Zuid-Holland Zuid
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is opgeschaald naar GRIP-4 na bekendmaking van de ingrijpende landelijke maatregelen om het Coronavirus te bestrijden.

Oproep begrip en naleven maatregelen

We willen iedereen in onze regio oproepen de maatregelen na te leven.  VRZHZ-voorzitter Wouter Kolff: ,,Om het Coronavirus in ons land en ook in onze regio zo snel mogelijk een halt toe te roepen, zijn forse maatregelen nodig die ons allemaal treffen. Ik reken op de wijsheid en verantwoordelijkheid van onze inwoners en ondernemers. We zijn allemaal nodig om verspreiding van het coronavirus te beperken, met als voornaamste doel te voorkomen dat er onnodig slachtoffers vallen en de zorg overbelast raakt. Let daarbij alstublieft goed op elkaar en houd vooral oog voor ouderen en kwetsbaren.”

Regionale noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Wouter Kolff, heeft een noodverordening afgekondigd. Met deze noodverordening geeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vorm. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom voor kan worden opgelegd. De politie en de gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. We informeren alle betrokkenen zo snel mogelijk uitgebreid over de noodverordening. Zowel de politie, als de gemeente (in naam van het lokale bestuur) kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening.

Stand van zaken zorg in onze regio

We kunnen de zorg in onze regio tot op heden goed aan. Er is nog steeds voldoende zorgcapaciteit. Ziekenhuizen in onze regio voeren voorlopig uitsluitend dringend noodzakelijke behandelingen uit. Alle niet-spoedeisende behandelingen worden uitgesteld.

Druk op voorraad persoonlijke Beschermingsmiddelen

Er is druk op de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Er wordt hard gezocht naar oplossingen om de voorraad te kunnen aanvullen en ook (landelijk) tot een herverdeling te komen. We hebben er alle vertrouwen in op korte termijn tot een oplossing te komen.

Nieuw beleid testen en contactonderzoek

Het testbeleid voor het coronavirus is voor onze regio aangepast. Vanaf nu worden alleen patiënten die verdacht zijn voor COVID-19 én een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop, getest áls dit van belang is voor de verdere behandeling. 
Het contactonderzoek van de GGD richt zich niet meer op de groep zonder verhoogde kans op ernstig beloop, maar zal zich vooral richten op de groepen kwetsbare patiënten. Tot de risicogroep behoren:

 • personen van 70 jaar en ouder
 • personen met onderliggend lijden (conform de indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie)
 • ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten en opname-indicatie

Verpleeg- en verzorgingstehuizen openen aparte afdeling voor ernstig zieke mensen

Verpleeg- en verzorgingstehuizen in onze regio openen aparte afdelingen voor bewoners die ernstig ziek zijn, om het risico op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Situatie in Nederland

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1000 besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. Op de website van het RIVM is een overzicht van de actuele situatie in Nederland te vinden.

Situatie in het buitenland

Het virus verspreidt zich over de hele wereld. Reizen naar het buitenland is moeilijk, en wordt richting sommige landen afgeraden. Bekijk actuele reisadviezen.

Meer informatie

Voor meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie verwijzen wij jullie naar de website van het RIVM of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 (dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur). Er is vanuit de GGD Zuid-Holland Zuid ook een callcenter beschikbaar, dit is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar op het telefoonnummer: 078- 770 8580.

Poster met maatregelen rondom coronamaatregelen rondom corona

   

Nieuwsbericht vrijdag 13 maart 2020

Situatie in Zwijndrecht en regio

In onze regio zijn meerdere inwoners positief getest op het coronavirus. In Nederland zijn inmiddels honderden besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. Op de website van het RIVM vindt u een overzicht van de actuele situatie in Nederland. Vrijdag 13 maart 2020 maakte de GGD Zuid-Holland Zuid bekend dat een man (49) en een vrouw (48) in Zwijndrecht besmet zijn met het coronavirus. Zij wonen samen en zitten in thuisisolatie. Ze zijn in het buitenland besmet geraakt. De GGD Zuid-Holland Zuid brengt in kaart met wie deze patiënten contact hebben gehad (contactonderzoek). Contacten van deze patiënten zullen door de GGD benaderd worden.

Burgemeester Hein van der Loo: "Voor deze mensen en voor mensen met vergelijkbare symptomen is het een hele vervelende situatie. Ik wens hen veel sterkte en een spoedig herstel toe. Ik begrijp heel goed dat bewoners vragen hebben en zich zorgen maken. Ik doe daarom een extra beroep op ieders gezond verstand en waakzaamheid. Volg de landelijke richtlijn en de adviezen van het RIVM en het kabinet. Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor de verantwoordelijkheid die ik bedrijven, verenigingen, stichtingen, scholen, kerken en andere organisaties zie nemen. Samen het coronavirus bestrijden, dat betekent oog hebben voor elkaar. Blijf goed op jezelf en op elkaar letten." 

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag16 maart 2020 passen we de dienstverlening van de gemeentewinkel en de openingstijden van het gemeentehuis aan. Kijk voor de actuele informatie

Raadsvergaderingen afgelast

Tot en met 31 maart 2020 zijn er geen raadsvergaderingen in Zwijndrecht. De gemeenteraad heeft dit besloten vanwege de aangescherpte maatregelen. Dit betekent dat de oriëntatieavond van dinsdag 17 maart, de opleidinsavond van dinsdag 24 maart en de raadsvergadering van dinsdag 31 maart niet doorgaan.

Evenementen

Bijeenkomsten en evenementen met meer dan 100 personen gaan - volgens de richtlijnen van de overheid - niet door tot en met dinsdag 31 maart 2020. De gemeente heeft ook alle bijeenkomsten met minder dan 100 deelnemers afgelast, zoals de Boomfeestdag en de Wijknetwerkbijeenkomst. Het al dat niet laten doorgaan van kleinere evenementen die door derden worden georganiseerd, is aan de organisaties zelf. Heeft u daar vragen over, neem dan contact op met de organisatie zelf.

Wat kunt u zelf doen?

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen.

Afbeelding met informatie over wat u zelf kunt doen

Nieuwsbericht donderdag 12 maart 2020

Situatie in het buitenland

Het virus verspreidt zich over de hele wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor een aantal landen. Kijk voor de actuele reisadviezen.

Wat kunt u zelf doen?

Sinds donderdag 12 maart en in ieder geval tot dinsdag 31 maart gelden er een aantal maatregelen die een flinke effect hebben op het leven in Nederland:

 • Bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden): iedereen in Nederland blijft thuis en mijdt sociale contacten. Bel met de huisarts als de klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen worden opgeroepen zo veel als mogelijk thuis te werken, of indien dit niet mogelijk is, werktijden te spreiden.
 • Beperk bezoek aan ouderen en mensen met een verminderde weerstand. Ga bijvoorbeeld niet op bezoek bij opa of oma als je verkouden bent.
 • Ouderen en mensen met een verminderde weerstand wordt geadviseerd deelname aan het sociale leven te beperken. Vermijd het openbaar vervoer en publieke bijeenkomsten.

Zorgpersoneel en personeel werkzaam aan vitale processen

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

Scholen en universiteiten

 • Hogescholen en universiteiten: grootschalige bijeenkomsten, zoals hoorcolleges worden beperkt. Aan onderwijsinstellingen wordt verzocht onderwijs op afstand te verzorgen.
 • Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs blijven open. Natuurlijk gelden hier wel de hygiënemaatregelen: schud geen handen, was regelmatig je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Kinderopvanglocaties blijven geopend.

Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Nieuwsbericht dinsdag 10 maart 2020

Situatie in Zuid-Holland Zuid

In onze regio zijn zeven inwoners positief getest op het coronavirus. Een 86-jarige man uit de Hoeksche Waard is op vrijdag 6 maart overleden na besmetting met het coronavirus. Vijf personen in Hardinxveld-Giessendam, en één in de Hoeksche Waard zitten in thuisisolatie. De school waarop betrokken kinderen zitten, is geïnformeerd.

Situatie in Nederland

In Nederland zijn inmiddels honderden besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. De GGD in de betreffende regio’s brengen nauwkeurig in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad en zullen alle contacten monitoren om zo een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Eén van de besmette patiënten lag in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en is overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Het ziekenhuis is daarom uit voorzorg gesloten geweest. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid monitort en ondersteunt de situatie. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Bekijk dan de website van het RIVM om te weten wanneer u de huisarts moet bellen.

Situatie in Noord-Brabant

In verband met de verspreiding van het virus in Noord-Brabant worden inwoners van die provincie geadviseerd zoveel als mogelijk thuis te werken. In onze regio werken veel mensen die in Noord-Brabant wonen, en wonen veel mensen die in Noord-Brabant werken. Werkgevers wordt gevraagd thuiswerken, indien het werk dat toelaat, te faciliteren. Werkt u in Noord-Brabant of moet u voor uw werk in Noord-Brabant zijn? Overleg dan met uw werkgever. Meer informatie over de situatie in Noord-Brabant leest u op de website van de Rijksoverheid.

Informatie voor scholen, kinderopvang en bedrijven over het coronavirus

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties zoals kinderdagverblijven of BSO’s. Goed op de hygiënemaatregelen letten is voor schoolleiding en kinderen van belang. Er is op dit moment echter geen reden om kinderen niet naar school en kinderopvang te laten gaan. Wel zien we dat scholen en kinderdagverblijven op eigen initiatief maatregelen nemen. Daar is niets mis mee: aandacht voor hygiëne is altijd goed! Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Volg de actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er vragen van bedrijven of zij geopend kunnen blijven of hoe zij met bezoekers om moeten gaan. Houd hiervoor ook de website van de Rijksoverheid in de gaten.

Situatie in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor een aantal landen en geeft op haar website een overzicht van de actuele reisadviezen.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus belangrijk om deze op te volgen. De maatregelen zijn:
•    Was je handen regelmatig; 
•    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 
•    Gebruik papieren zakdoekjes; 
•    Schud geen handen.

Heeft u zelf last van verkoudheidsklachten of heeft u verhoging? Ziek dan thuis uit en zorg dat u anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Nieuwsbericht vrijdag 6 maart 2020

86-jarige man met het coronavirus uit Hoeksche Waard overleden

De 86-jarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam met het coronavirus is vandaag overleden. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend. Het bron en contactonderzoek van de GGD loopt nog. Alle contacten van de overleden patiënt zijn in beeld. Dit is de eerste patiënt in Nederland die is overleden aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus. Nadat bekend werd dat de patiënt besmet was met het coronavirus, is hij in isolatie verzorgd. Het ziekenhuis en de GGD hebben de contacten van de patiënt (bezoekers en verzorgers) in kaart gebracht en gaan na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben, is gevraagd om thuis te blijven. Zo nodig worden zij getest. Meer informatie hierover vind je op de website van het RIVM.

Situatie in Zuid-Holland Zuid

In onze regio zijn vier inwoners positief getest op het coronavirus. In het eerste geval gaat om een 45-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam, zijn vrouw, en één van hun kinderen. Zij zitten in thuisisolatie. De school waarop de kinderen van hen zitten is geïnformeerd. Daarnaast is er een vierde patiënt in Hardinxveld-Giessendam positief getest op het coronavirus. Deze 48-jarige man verbleef met het andere gezin in Noord-Italië. Hij zit in thuisisolatie en is niet ernstig ziek. De 86-jarige man uit de Hoeksche Waard is overleden.

Situatie in Nederland

In Nederland zijn inmiddels enkele tientallen besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. De GGD in de betreffende regio’s brengen nauwkeurig in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad en zullen alle contacten monitoren om zo een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Eén van de besmette patiënten lag in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en is overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Het ziekenhuis is daarom uit voorzorg gesloten geweest. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid monitort en ondersteunt de situatie. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Bekijk dan de website van het RIVM om te weten wanneer u de huisarts moet bellen.

Informatie voor scholen, kinderopvang en bedrijven over het coronavirus

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties zoals kinderdagverblijven of BSO’s. Het is niet nodig om maatregelen te nemen. Er is op dit moment ook geen reden om kinderen niet naar school en kinderopvang te laten gaan. Wel zien we dat scholen en kinderdagverblijven op eigen initiatief maatregelen nemen. Daar is niets mis mee: aandacht voor hygiëne is altijd goed! Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Volg de actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er vragen van bedrijven of zij geopend kunnen blijven of hoe zij met bezoekers om moeten gaan. Houd ook de website van de Rijksoverheid in de gaten voor het antwoord hierop.

Situatie in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor een aantal landen. Kijk hier voor de actuele reisadviezen: zie Rijksoverheid.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus belangrijk om deze op te volgen. De maatregelen zijn:

 • Was uw handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes.


Wat kun je zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen