bestemmingsplan Kort Ambacht

Vastgesteld door de raad van de gemeente Zwijndrecht in de raadsvergadering van 26 juni 2012

Ligging en begrenzing van het plangebied

Dit bestemmingsplan omvat de gehele woonwijk Kort Ambacht.

Plangebied

U kunt de stukken inzien: