bestemmingsplan Nederhoven

Vastgesteld door de raad van de gemeente Zwijndrecht in de raadsvergadering van 12 september 2017

Ligging en begrenzing van het plangebied

Dit bestemmingsplan omvat de gehele woonwijk Noord inclusief het woongebied tussen de spoorlijk Rotterrdam-Dordrecht en de A16 ten westen van de Burgemeester Doumaweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0642.bp02noord-3001_0001.png"

U kunt de stukken inzien: