bestemmingsplan Walburg

Vastgesteld door de raad van de gemeente Zwijndrecht in de raadsvergadering van 24 oktober 2017

Ligging en begrenzing van het plangebied

Dit bestemmingsplan omvat de gehele woonwijk Walburg inclusief winkelgebied Walburg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0642.bp03walburg-3001_0001.png"

U kunt de stukken inzien: