Ruimtelijke plannen in procedure

Als een bouwplan niet past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan, dan kan de gemeenteraad besluiten om het bestemmingsplan te herzien of te wijzigen. Een bestemmingsplan gaat dan in procedure.

Deze procedure kan bestaan uit het aanpassen van het bestemmingsplan of aan het verlenen van een toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Bestemmingsplannen in voorbereiding of ontwikkeling

In het overzicht hieronder treft u alle bestemmingsplannen aan die momenteel bij de gemeente Zwijndrecht in voorbereiding of ontwikkeling zijn. Deze plannen worden via een procedure aangepast. Voor meer informatie en de stukken die horen bij de ontwikkeling en de procedure, klikt u op het bestemmingsplan.