Afwijken van bestemmingsplan

Als u (bouw)plannen heeft die niet in het bestemmingsplan passen, dan kunt u een "afwijking" aanvragen. Soms is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan.

Er zijn drie soorten afwijkingen:

  • Binnenplanse ontheffingen. Hierin is in het bestemmingsplan de ruimte voor afwijkingen aangegeven.
  • Buitenplanse kleine afwijkingen. Deze procedure is bedoeld voor kleine en concrete aanpassingen, die wettelijk zijn bepaald. Het gaat onder meer om een dakkapel, antenne-installatie en kleine bijgebouwen.
  • Buitenplanse grote afwijkingen. Deze projecten kennen een uitgebreide voorbereidingsprocedure, die ongeveer gelijk zijn aan een wijziging van een bestemmingsplan. Het gaat hierbij namelijk om grote projecten, die niet op de "kruimellijst" voorkomen. Op de kruimellijst staan elf situaties beschreven, waarin van het bestemmingsplan mag worden afgeweken, zonder dat daar lange procedures voor nodig zijn. 

FABIAN: Wat moeten iemand hiervoor doen? Gaat dit automatisch in werking met het aanvragen van een omgevingsvergunning? Of is daar een afzonderlijke aanvraag voor? Wat betekent dit voor de afhandeling van je aanvraag omgevingsvergunning? Zijn daar extra kosten aan verbonden?