Bestemmingsplan 7e herziening Buitengebied, locatie Dorpsstraat 209 Heerjansdam