Ontwerpbestemmingsplan 'Verbrede reikwijdte Stationskwartier Zwijndrecht'

Vanaf 25 november 2021 ligt dit plan gedurende zes weken ter inzage.