Ontwerpbestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Walburg, locatie Beneluxlaan 5'

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 15 april 2021 tot en met woensdag 26 mei 2021 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. Inzage is mogelijk door een bericht te sturen aan vergunningen@zwijndrecht.nl.