Afwijkingenbeleid

De gemeente ontvangt regelmatig plannen of initiatieven die in strijd is met het bestemmingsplan. Deze plannen zijn omgevingsvergunningplichtig voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Binnen het afwijkingenbeleid wordt gekeken of er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.

De beleidsregels, in het afwijkingenbeleid, geven aan wanneer er medewerking wordt verleend aan een afwijking van het bestemmingsplan. Voorheen stonden deze gevallen bekend als de ‘kruimelgevallen’. 

Bekijk het afwijkingenbeleid van Zwijndrecht (pdf, 32,5 MB)