Land van 't Hoff

ABB Bouwgroep en de gemeente Zwijndrecht werken samen aan een plan voor nieuwe woningen op het terrein van de voormalige boerderij Van 't Hoff aan de Lindtsebenedendijk in Zwijndrecht. Het nieuwbouwproject heet Land van 't Hoff. 

In de nacht van 31 december 2022 op 1 januari 2023 is de oude boerderij helaas door brand verwoest. De restanten van de boerderij worden gesloopt. Op deze plek komt een nieuwe, kleinschalige woonvoorziening met maximaal 24 eenheden. Op de rest van het terrein gaat ABB Bouwgroep 37 nieuwe eengezinswoningen bouwen.

Boerderij

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besloten eind 2018 om het plan verder uit te werken. Aanvankelijk was het de bedoeling om 46 nieuwe woningen te bouwen op het terrein. Na bijeenkomsten met omwonenden en andere belanghebbenden is dat aantal teruggebracht naar 37 eengezinswoningen. Het plan heeft een open en ruimtelijke opzet, waarbij er zoveel mogelijk ruimte blijft voor groen. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hof is op 22 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk. 

Bomen

Op maandag 31 oktober en volgende dagen zijn de eerste 35 bomen gekapt. De meeste daarvan stonden op de plek waar de toekomstige toegangsweg komt. Verder gaat het om een paar bomen aan de kant van de Burgemeester Van 't Hoffweg. Voordat de kap begon, heeft een deskundige gecheckt of er nog dieren in de bomen aanwezig waren. In het eerste kwartaal van 2023 kapt de gemeente de resterende bomen, waaronder de coniferenhaag bij de boerderij. 

Compensatie

In totaal planten we 241 nieuwe bomen terug. Bijna de helft komt bij de nieuwbouw. Voor de overige bomen zoeken we nog een plek in de buurt. Langs de Leeuwenbekstraat zijn eerder al bomen en struiken geplant als compensatie.

Eerste boom geplant

Op maandag 7 maart 2022 is de eerste boom geplant. Het gaat om een valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos) van circa 8 meter hoog. Die boom stond daarvoor nog bij winkelcentrum Kort Ambacht. Vanwege werkzaamheden had de boom een andere plek nodig. Daarom is ervoor gekozen om deze volwassen boom in de buurt van Land van 't Hoff te planten. De boom is geplant aan het begin van de Korenbloemstraat, in het groen op vijf meter vanaf de stoeprand.

Tekening

Op deze tekening, ziet u een gedeelte van het groenplan voor de omgeving van de Van 't Hofflocatie. De boom die op 7 maart is geplant, staat rechts op de kaart en is met oranje streepjes omcirkeld.

Bouwrijp maken

In januari 2023 begint de gemeente met het bouwrijp maken van het terrein. Er komt een dam in het verlengde van de Lisstraat. Op het terrein zelf wordt zand gestort op de plekken waar straks de wegen komen. 

Verkoop

De verkoop van de eengezinswoningen is gestart. Kandidaten kunnen de verkoopstand zien op de website en zich aanmelden voor één van de woningen. Op de website van Land van 't Hoff ziet u de impressies van de woningen en kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Kijk op www.landvanthoff.nl 

Een locatie met historie

De historische boerderij wordt gesloopt en herontwikkeld tot een woonzorgcomplex met maximaal 24 appartementen. Het beeldbepalende karakter komt dus ook terug in de toekomstige situatie. Ook in het omliggende gebied krijgen verschillende oorspronkelijke elementen van het traditioneel boerenerf een eigentijdse invulling. Daarmee wordt recht gedaan aan de bijzondere historische locatie van het boerenerf.

Boerderij

De historische boerderij is oorspronkelijk gebouwd als dwarsdeelboerderij maar in 1945 geheel afgebrand. Daarna is hij in een andere hoedanigheid herbouwd. Het pand verkeert nu in zo'n slechte staat dat het niet haalbaar is om deze om te bouwen naar energiezuinige woningen. Daarom is ervoor gekozen de boerderij te slopen en in vrijwel dezelfde verschijningsvorm en massa terug te bouwen. 

Wonen met een knipoog naar traditioneel boerenerf

In de nieuwe woonwijk worden diverse oorspronkelijke elementen van een traditioneel boerenerf, kenmerkend voor deze regio, opnieuw geïntroduceerd en op eigentijdse wijze ingevuld. Behalve de boerderij met voorhuis, schuur en tuin komen er woningtypes die qua verschijningsvorm en materiaalgebruik eigentijdse interpretaties zijn van bebouwing die te vinden was rond het boerenerf.

A: Rijwoning type Lindt

Het type Lindt kenmerkt zich door een frisse combinatie van verschillende materialen, die wat betreft kleurgebruik doen denken aan de kleuren van een appelboomgaard: witte bloesems en vruchten in verschillende roodtinten.

Woning type Lindt

 

 

 

 

 

B: Rijwoning type Hoff

De woningen van type Hoff kenmerken zich door de verspringing in het blok en de variatie in het gevelbeeld. Het blok wordt onderbroken door woningen uitgevoerd in houtlook en deels in houtlook. De woningen krijgen bij de ramen kenmerkende luiken. 

Woning type Hoff

 

 

 

 

 

 

 

C: Rijwoning type Waterlelie

Het type Waterlelie kenmerkt zich door grote volumes met prominent aanwezige dakvlakken. Binnen de grote volumes zorgen enkele nuances voor variatie in het gevelbeeld. Hierbij valt te denken aan eigentijdse interpretaties van typische 'schuur'-elementen zoals bijvoorbeeld doorlopende kapconstructies of 'later aangebouwde delen'. Aan de achterzijde zijn de meeste woningen gelegen aan een watergang. 

 

Woning type Waterlelie

 

 

 

 

 

 

 

D: Twee-onder-een-kapwoning type Ambacht 

Het type Ambacht kenmerkt zich door afzonderlijke volumes en het toepassen van mogelijk verschillende tinten metselwerk in combinatie met gepotdekselde geveldelen, zoals bij traditionele hooischelven. Daken worden in keramische pannen uitgevoerd. Ook bij deze woningen worden er geveldelen in houtlook uitgevoerd. Bewoners kunnen hier parkeren op eigen terrein. 

Woning type Ambacht

 

 

 

 

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.landvanthoff.nl.

logo Land van 't Hoff