Land Van 't Hoff

ABB Bouwgroep en de gemeente Zwijndrecht werken samen aan een plan voor nieuwe woningen op het terrein van de voormalige boerderij Van 't Hoff aan de Lindtsebenedendijk 149-151. Het nieuwbouwproject heet Land van 't Hoff. 

De oude boerderij wordt herbouwd tot een kleinschalige woonzorgvoorziening. Het recreatiegebouw wordt gesloopt. Op dit terrein en op het stuk grond rond de boerderij komen 37 nieuwe eengezinswoningen.

Boerderij Land Van 't Hoff
 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besloten eind 2018 om het plan verder uit te werken. Aanvankelijk was het de bedoeling om 46 nieuwe woningen te bouwen op het terrein. Na bijeenkomsten met omwonenden en andere belanghebbenden is dat aantal teruggebracht naar 37. Het plan krijgt een open en ruimtelijke opzet, waarbij er zoveel mogelijk ruimte blijft voor groen. 


Het ontwerpbestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hoff ligt vanaf 8 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage. U vindt het onder meer op onze website (klik op ontwerpbestemmingsplannen). 

Een locatie met historie
De historische boerderij wordt omgebouwd tot woonzorgcomplex met maximaal 24 appartementen en blijft als beeldbepalend element aanwezig. Ook in het omliggende gebied krijgen verschillende oorspronkelijke elementen van het traditioneel boerenerf een eigentijdse invulling. Daarmee wordt recht gedaan aan de bijzondere historische locatie van het boerenerf.

Land Van 't Hoff impressie
 

Boerderij

De historische boerderij is oorspronkelijk gebouwd als dwarsdeelboerderij maar in 1945 geheel afgebrand. Daarna is hij in een andere hoedanigheid herbouwd. Het pand verkeert nu in zo'n slechte staat dat het niet haalbaar is om deze om te bouwen naar energiezuinige woningen. Daarom is ervoor gekozen de boerderij te herbouwen in vrijwel dezelfde verschijningsvorm en massa. Daarbij worden bestaande materialen hergebruikt.

Wonen met een knipoog naar traditioneel boerenerf
In de nieuwe woonwijk worden diverse oorspronkelijke elementen van een traditioneel boerenerf, kenmerkend voor deze regio, opnieuw geïntroduceerd en op eigentijdse wijze ingevuld. Behalve de boerderij met voorhuis, schuur en tuin komen er woningtypes die qua verschijningsvorm en materiaalgebruik eigentijdse interpretaties zijn van bebouwing die te vinden was rond het boerenerf.

plattegrond Land Van 't Hoff


A: Boomgaard

Het type Boomgaard kenmerkt zich door een frisse combinatie van verschillende materialen, die wat betreft kleurgebruik doen denken aan de kleuren van een appelboomgaard: witte bloesems en vruchten in verschillende roodtinten.

B+C: Schuur 

Het type Schuur kenmerkt zich door grote volumes met prominent aanwezige dakvlakken. Binnen de grote volumes zorgen enkele nuances voor variatie in het gevelbeeld. Hierbij valt te denken aan eigentijdse interpretaties van typische ‘schuur’-elementen zoals bijvoorbeeld grote dwarsdeeldeuren, doorlopende kapconstructies of ‘later aangebouwde delen’.

D: Hooischelf 

Het type Hooischelf kenmerkt zich door afzonderlijke volumes en het toepassen van mogelijk verschillende tinten metselwerk in combinatie met gepotdekselde geveldelen, zoals bij traditionele hooischelven. Daken mogen in riet of keramische pannen uitgevoerd, waarbij per gebouw/blok 1 type afwerking dient te worden gehanteerd om het volume te versterken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.landvanthoff.nl.

logo Land van 't Hoff