Land Van 't Hoff

ABB Bouwgroep en de gemeente Zwijndrecht werken samen aan een plan voor nieuwe woningen op het terrein van de voormalige boerderij Van 't Hoff aan de Lindtsebenedendijk 149-151. Het nieuwbouwproject heet Land van 't Hoff. 

De oude boerderij wordt een zorgboerderij en op het stuk grond rond de boerderij komen 37 nieuwe woningen.

Boerderij Land Van 't Hoff
 
Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besloten eind 2018 om het plan verder uit te werken. Aanvankelijk was het de bedoeling om 46 nieuwe woningen te bouwen op het terrein. Na twee bijeenkomsten met omwonenden en andere belanghebbenden is dat aantal teruggebracht naar 37. 
Het plan krijgt een open en ruimtelijke opzet, waarbij er zoveel mogelijk ruimte blijft voor groen. 

Een locatie met historie

De historische boerderij wordt omgebouwd tot zorgboerderij en blijft als beeldbepalend element aanwezig. Ook in het plangebied zelf krijgen verschillende oorspronkelijke elementen van het traditioneel boerenerf een eigentijdse invulling. Daarmee wordt recht gedaan aan de bijzondere historische locatie van het boerenerf.

Land Van 't Hoff impressie
 

Boerderij

De boerderij blijft als beeldbepalend element aanwezig in het nieuwe plangebied. De herontwikkeling van de boerderij kenmerkt zich door het terugbrengen van de bestaande bouwmassa, waarbij de eigentijdse invulling zoveel mogelijk teruggrijpt op de bestaande boerderij. 

plattegrond Land Van 't Hoff


A: Boomgaard

Het type Boomgaard kenmerkt zich door een frisse combinatie van verschillende materialen, die wat betreft kleurgebruik doen denken aan de kleuren van een appelboomgaard: witte bloesems en vruchten in verschillende roodtinten.

B+C: Schuur 

Het type Schuur kenmerkt zich door grote volumes met prominent aanwezige dakvlakken. Binnen de grote volumes zorgen enkele nuances voor variatie in het gevelbeeld. Hierbij valt te denken aan eigentijdse interpretaties van typische ‘schuur’-elementen zoals bijvoorbeeld grote dwarsdeeldeuren, doorlopende kapconstructies of ‘later aangebouwde delen’.

D: Hooischelf 

Het type Hooischelf kenmerkt zich door afzonderlijke volumes en het toepassen van mogelijk verschillende tinten metselwerk in combinatie met gepotdekselde geveldelen, zoals bij traditionele hooischelven. Daken mogen in riet of keramische pannen uitgevoerd, waarbij per gebouw/blok 1 type afwerking dient te worden gehanteerd om het volume te versterken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.landvanthoff.nl.

logo Land van 't Hoff