Land Van 't Hoff

ABB Bouwgroep en de gemeente Zwijndrecht werken samen aan een plan voor nieuwe woningen op het terrein van de voormalige boerderij Van 't Hoff aan de Lindtsebenedendijk 149-151. Het nieuwbouwproject heet Land van 't Hoff. 

De oude boerderij wordt gesloopt en herontwikkeld tot een kleinschalige woonzorgvoorziening met maximaal 24 eenheden. Het recreatiegebouw wordt gesloopt. Op dit terrein en op het stuk grond rond de boerderij worden 37 nieuwe eengezinswoningen gerealiseerd.

Boerderij Land Van 't Hoff
 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besloten eind 2018 om het plan verder uit te werken. Aanvankelijk was het de bedoeling om 46 nieuwe woningen te bouwen op het terrein. Na bijeenkomsten met omwonenden en andere belanghebbenden is dat aantal teruggebracht naar 37 eengezinswoningen. Het plan krijgt een open en ruimtelijke opzet, waarbij er zoveel mogelijk ruimte blijft voor groen. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hof heeft tot 18 augustus 2021 ter inzage gelegen. Inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Bomen

Op maandag 31 oktober begint de gemeente met het kappen van de eerste 35 bomen. De meeste daarvan staan op de plek waar de toekomstige weg komt. Verder gaat het om een paar bomen aan de kant van de Burgemeester Van 't Hoffweg. Voordat de kap begint, checkt een deskundige of er nog dieren in de bomen aanwezig zijn. 
In het eerste kwartaal van 2023 kapt de gemeente de resterende bomen, waaronder de coniferenhaag bij de Burgemeester Van 't Hoffwe

Compensatie

In totaal planten we 241 nieuwe bomen terug. Bijna de helft komt bij de nieuwbouw. Voor de overige bomen zoeken we nog een plek in de buurt. Langs de Leeuwenbekstraat zijn eerder al bomen en struiken geplant als compensatie.

Eerste boom geplant

Op maandag 7 maart is de eerste boom geplant. Het gaat om een valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos) van circa 8 meter hoog. Die boom stond daarvoor nog bij winkelcentrum Kort Ambacht. Vanwege werkzaamheden heeft de boom een andere plek nodig. Daarom is ervoor gekozen om deze volwassen boom in de buurt van Land van 't Hoff te planten. De boom is geplant aan het begin van de Korenbloemstraat, in het groen op vijf meter vanaf de stoeprand.

Tekening

Op deze tekening, ziet u een gedeelte van het groenplan voor de omgeving van de Van 't Hofflocatie. De boom die op 7 maart is geplant, staat rechts op de kaart en is met oranje streepjes omcirkeld.

Bouwrijp maken

In december begint de gemeente met het bouwrijp maken van het terrein. Er komt een dam in het verlengde van de Lisstraat. Op het terrein zelf wordt zand gestort op de plekken waar straks de wegen komen. 

Verkoop

De verkoop van de woningen gaat naar alle waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal van 2023 van start.

Een locatie met historie

De historische boerderij wordt gesloopt en herontwikkeld tot woonzorgcomplex met maximaal 24 appartementen. Het beeldbepalende karakter komt dus ook terug in de toekomstige situatie. Ook in het omliggende gebied krijgen verschillende oorspronkelijke elementen van het traditioneel boerenerf een eigentijdse invulling. Daarmee wordt recht gedaan aan de bijzondere historische locatie van het boerenerf.

Land Van 't Hoff impressie
Boerderij

De historische boerderij is oorspronkelijk gebouwd als dwarsdeelboerderij maar in 1945 geheel afgebrand. Daarna is hij in een andere hoedanigheid herbouwd. Het pand verkeert nu in zo'n slechte staat dat het niet haalbaar is om deze om te bouwen naar energiezuinige woningen. Daarom is ervoor gekozen de boerderij te slopen en in vrijwel dezelfde verschijningsvorm en massa terug te bouwen. Daarbij worden waar mogelijk bestaande materialen hergebruikt.

Wonen met een knipoog naar traditioneel boerenerf

In de nieuwe woonwijk worden diverse oorspronkelijke elementen van een traditioneel boerenerf, kenmerkend voor deze regio, opnieuw geïntroduceerd en op eigentijdse wijze ingevuld. Behalve de boerderij met voorhuis, schuur en tuin komen er woningtypes die qua verschijningsvorm en materiaalgebruik eigentijdse interpretaties zijn van bebouwing die te vinden was rond het boerenerf.

plattegrond Land Van 't Hoff


A: Boomgaard

Het type Boomgaard kenmerkt zich door een frisse combinatie van verschillende materialen, die wat betreft kleurgebruik doen denken aan de kleuren van een appelboomgaard: witte bloesems en vruchten in verschillende roodtinten.

B+C: Schuur 

Het type Schuur kenmerkt zich door grote volumes met prominent aanwezige dakvlakken. Binnen de grote volumes zorgen enkele nuances voor variatie in het gevelbeeld. Hierbij valt te denken aan eigentijdse interpretaties van typische ‘schuur’-elementen zoals bijvoorbeeld grote dwarsdeeldeuren, doorlopende kapconstructies of ‘later aangebouwde delen’.

D: Hooischelf 

Het type Hooischelf kenmerkt zich door afzonderlijke volumes en het toepassen van mogelijk verschillende tinten metselwerk in combinatie met gepotdekselde geveldelen, zoals bij traditionele hooischelven. Daken mogen in riet of keramische pannen uitgevoerd, waarbij per gebouw/blok 1 type afwerking dient te worden gehanteerd om het volume te versterken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.landvanthoff.nl.

logo Land van 't Hoff