Buizerdstraat - Appartementencomplex

Op het terrein van de voormalige basisschool Lindestein komt een wooncomplex met 24 appartementen. De gemeente Zwijndrecht heeft de grond aan de Buizerdstraat verkocht aan Van Wijnen. 

Wethouder Jos Huizinga en Arjan van Meijeren, directeur projectontwikkeling van Van Wijnen Projectontwikkeling West BV, hebben in januari 2021 hun handtekening gezet onder de verkoopovereenkomst. Wethouder Jos Huizinga is blij dat er een ontwikkelaar is gevonden voor het bouwproject: "We hebben in Zwijndrecht veel nieuwe huizen nodig. Het prachtige appartementencomplex dat aan de Buizerdstraat  gebouwd zal gaan worden, levert daar een mooie bijdrage aan."

Appartementencomplex Buizerdstraat

Beweging in de woningmarkt

Met het bouwen van 24 levensloopbestendige appartementen in het middeldure en dure segment (vanaf €300.000,-) aan de Buizerdstraat wil de gemeente Zwijndrecht zorgen voor beweging in de woningmarkt. Als de nieuwe appartementen gekocht worden door mensen die nu eigenaar zijn van een eengezinswoning, komt een verhuisketen op gang. Hun huidige woning gaat in de verkoop en dat biedt kansen voor jongeren en starters in Zwijndrecht die op zoek zijn naar een passende woning.

Parkeren

Het gebouw krijgt vijf bouwlagen en een halfverdiepte parkeerkelder. De bovenste topappartementen bestaan uit twee bouwlagen. In de halfverdiepte parkeerkelder is ruimte voor 24 parkeerplaatsen. Voor ieder appartement een parkeerplaats onder het gebouw. Naast het gebouw worden nog achttien parkeerplaatsen aangelegd. Voor de hoofdentree komt een brede stoep aangelegd waar bezoekers hun fietsen kunnen parkeren.

Buitenruimte

Veel volwassen bomen rond het appartementencomplex blijven staan. Rond het gebouw komt een gazon en wordt groen aangeplant. De woningen zijn georiënteerd op de met groen omgeven buitenruimte, weg van het openbare parkeren en het naastgelegen flatgebouw. De begane grond wordt deels uit het zicht onttrokken en gaat op in het groen door de half verdiepte parkeerkelder en een groen glooiend talud.  
Aan de zuidkant van het gebouw komt een collectieve buitenruimte die alleen toegankelijk is voor de bewoners. De collectieve ruimte gaat op in de omgeving. Het talud wordt doorgetrokken en zo ontstaat een geluids- en windluwe zone. De inrichting van de buitenruimte wordt samen met de toekomstige bewoners bepaald. "Zo creëren we een betekenisvolle en levendige omgeving voor de mensen die de plek gaan gebruiken", vertelt René Vink, projectontwikkelaar bij Van Wijnen.

Woningbouw

In 2018 is de voormalige basisschool Lindestein gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. In 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente heeft daarna een selectieprocedure uitgevoerd om een ontwikkelaar/bouwer te selecteren. De keuze is daarbij gevallen op Van Wijnen.

Duurzaam

Van Wijnen heeft het plan uitgewerkt in samenwerking met architectenbureau Groosman. Het appartementengebouw voldoet ruimschoots aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. De woningen worden maximaal geïsoleerd. Door de buitenkant van het complex goed te isoleren en een goede kierdichting is er minder energie nodig. Voor de toch nog benodigde energie wordt gebruik gemaakt van warmtepompen en energie uit duurzame bronnen door middel van pv-panelen op het dak.

Bouwrijp maken

Nu gaan de voorbereidende werkzaamheden van start. Voor twee bomen zal een kapvergunning worden aangevraagd. Dat is nodig om ruimte te maken voor de gemeenschappelijke buitenruimte bij het appartementencomplex. De gemeente Zwijndrecht zorgt ervoor dat de grond bouwrijp wordt gemaakt. 

Als eerste wordt op de toekomstige woonstraat met parkeerplaatsen een voorbelasting van zand en grond aangebracht. Na een periode van zetting van de grond zal na de zomervakantie gestart worden met het bouwrijp maken. Dit duurt ongeveer tot oktober 2021. Daarna vraagt Van Wijnen een omgevingsvergunning aan voor de bouw van het appartementencomplex.

Heeft u interesse? U kunt u zich aanmelden op de website van de ontwikkelaar: www.lindesteyn.nl 

Appartementen Buizerdstraat