Heer Janstraat

De gemeente Zwijndrecht is van plan om 18 tot 20 woningen te laten bouwen op het braakliggende stuk grond aan de Heer Janstraat in Heerjansdam. Minstens de helft van de woningen wordt ontwikkeld met een anti-speculatiebeding en krijgt een zelfbewoningsplicht. Dat betekent dat de koper verplicht is er zelf te gaan wonen en dat speculanten geen kans krijgen. Zo krijgen starters op de koopwoningmarkt ook een kans.

Bestemmingsplan

De gemeente heeft een bestemmingsplan opgesteld. Hierin is beschreven aan welke voorwaarden de nieuwe woningen en de nieuwe inrichting van het gebied moeten voldoen. De gemeenteraad heeft vorig jaar brede steun uitgesproken voor het plan. Er loopt helaas nog wel een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Woningen met anti-speculatiebeding

De woningbouwstrategie van de gemeente richt zich op de nieuwbouw van middeldure en dure koopwoningen. De gemeenteraad heeft ook de wens uitgesproken om als proef de prijs van de helft van de nieuwe woningen vast te stellen op maximaal 250.000 euro. Voor deze woningen geldt een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.

Selectie ontwikkelaar/aannemer

De volgende stap is het selecteren van een ontwikkelaar/aannemer voor dit bouwproject. Hiervoor gaan we een aanbestedingsprocedure starten. De partij die uiteindelijk geselecteerd wordt, gaat het woningbouwplan verder uitwerken. Daarna komen de woningen in de verkoop.

Start bouw

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden voor de bouw beginnen. De start van de bouw zal niet eerder dan tweede helft 2023 zijn. Op deze projectpagina houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Bovenaanzicht Heer Janstraat