Heer Janstraat

De gemeente Zwijndrecht heeft plannen voor het braakliggende stuk grond aan de Heer Janstraat in Heerjansdam. Het perceel is nu nog eigendom van Woningbouwvereniging Heerjansdam. De gemeente wil het terrein kopen en er woningen laten bouwen.

De gemeenteraad heeft in juni 2020 een krediet van 525.000 euro beschikbaar gesteld. Dit is voor de aankoop van de grond en de voorbereiding die nodig is om het bouwplan verder uit te werken. Het is de bedoeling dat de gemeente de grond in het laatste kwartaal van 2020 aankoopt.

Woningen met anti-speculatiebeding

De woningbouwstrategie van de gemeente richt zich op de nieuwbouw van middeldure en dure koopwoningen. De gemeenteraad heeft echter ook de wens uitgesproken om als proef een aantal nieuwbouwwoningen te bouwen met een verkoopprijs v.o.n. tot € 225.000,- met een anti-speculatiebeding. Een anti-speculatiebeding betekent dat mensen die een nieuwe woning kopen verplicht zijn om er ook zelf te gaan wonen. Dat voorkomt dat de woningen al snel voor een hoger bedrag worden doorverkocht. De precieze invulling van deze wens van de gemeenteraad wordt nu onderzocht.  

Start bouw

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden voor de bouw beginnen. Op deze projectpagina houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  

Bovenaanzicht Heer Janstraat