Heer Janstraat

De gemeente Zwijndrecht is van plan om 18 tot 20 woningen te laten bouwen op het braakliggende stuk grond aan de Heer Janstraat in Heerjansdam. De grond daarvoor is inmiddels gekocht van Woningbouwvereniging Heerjansdam. 

De gemeenteraad heeft in juni 2020 een krediet van 525.000 euro beschikbaar gesteld. Dit is voor de aankoop van de grond en de voorbereiding die nodig is om het bouwplan verder uit te werken. Om dat mogelijk te maken is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Bestemmingsplan

De gemeente heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Hierin is beschreven aan welke voorwaarden de nieuwe woningen en de nieuwe inrichting van het gebied moeten voldoen. De gemeenteraad bespreekt dit plan in oktober. Daarna selecteert de gemeente een ontwikkelaar/aannemer voor dit bouwproject.

Woningen met anti-speculatiebeding

De woningbouwstrategie van de gemeente richt zich op de nieuwbouw van middeldure en dure koopwoningen. De gemeenteraad heeft ook de wens uitgesproken om als proef een aantal nieuwbouwwoningen te bouwen met een verkoopprijs v.o.n. tot € 225.000,- met een anti-speculatiebeding. Een anti-speculatiebeding betekent dat mensen die een nieuwe woning kopen, verplicht zijn om er ook zelf te gaan wonen. Dat voorkomt dat de woningen al snel voor een hoger bedrag worden doorverkocht. De precieze invulling van deze wens van de gemeenteraad wordt nu onderzocht.  

Start bouw

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden voor de bouw beginnen. Op deze projectpagina houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  

Bovenaanzicht Heer Janstraat