Heer Janstraat

De gemeente Zwijndrecht is van plan om 18 tot 20 woningen te laten bouwen op het braakliggende stuk grond aan de Heer Janstraat in Heerjansdam. Minstens de helft van de woningen wordt ontwikkeld met een anti-speculatiebeding en krijgt een zelfbewoningsplicht. Dat betekent dat de koper verplicht is er zelf te gaan wonen en dat speculanten geen kans krijgen. Zo krijgen starters op de koopwoningmarkt ook een kans. 

De gemeenteraad heeft in juni 2020 een krediet van 525.000 euro beschikbaar gesteld. Dit is voor de aankoop van de grond en de voorbereiding die nodig is om het bouwplan verder uit te werken. Om dat mogelijk te maken is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Bestemmingsplan

De gemeente heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Hierin is beschreven aan welke voorwaarden de nieuwe woningen en de nieuwe inrichting van het gebied moeten voldoen. De gemeenteraad heeft dit in oktober besproken en brede steun uitgesproken voor het plan. De volgende stap voor de gemeente is het selecteren van een ontwikkelaar/aannemer voor dit bouwproject.

Woningen met anti-speculatiebeding

De woningbouwstrategie van de gemeente richt zich op de nieuwbouw van middeldure en dure koopwoningen. De gemeenteraad heeft ook de wens uitgesproken om als proef de prijs van de helft van de nieuwe woningen vast te stellen op maximaal 250.000 euro. Voor deze woningen geldt een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.

Start bouw

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden voor de bouw beginnen. Op deze projectpagina houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 

Bovenaanzicht Heer Janstraat