Brusselsestraat - HAUT

In dit kleinschalige woongebouw komen 19 levensloopbestendige 3- en 4-kamer koopappartementen met balkon of tuin, verdeeld over 4 bouwlagen. De gasloze appartementen krijgen elk een parkeerplaats op eigen terrein. Verder is er, naast de privébergingen, ruimte voor het opstellen van fietsen en scootmobielen. Het groene karakter van de omgeving blijft behouden om zo een prettige woonomgeving voor zowel de huidige bewoners als de nieuwe te waarborgen.

De naam van het complex, HAUT, verwijst zowel naar de houten gevelbekleding en de aan bomen refererende architectuur als naar de locatie in het Belgische gedeelte van de Europesebuurt in de wijk Walburg. De tweetaligheid van België gaf aanleiding het woord 'hout' als 'haut' te schrijven waarmee de Franse betekenis van het woord (eersteklas) verwijst naar de uitstraling en het beoogde hoge afwerkingsniveau.

Bouwproject Brusselsestraat

Eerst slopen, daarna bouwen

Voor het complex gebouwd kan worden, moet eerst de huidige bebouwing gesloopt worden. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend. De aannemer start in de 3e week van augustus met de sloop van de huidige panden en het bouwrijp maken van de grond. Aansluitend start de bouw. Het streven is het nieuwe complex in de zomer van 2020 op te leveren.

Route bouwverkeer

De route van het bouwverkeer van en naar de bouwlocatie is op dit moment nog niet definitief vastgesteld. Zodra dit wel het geval is, vindt u deze informatie op onze website.

Overlast werkzaamheden

Overlast en ongemak tijdens de uitvoering van de projecten zijn onvermijdbaar, maar wij proberen dit samen met de aannemer zoveel mogelijk te beperken.

Meer weten over de woningen?

Wilt u meer weten over de woningen? Op de website van de projectontwikkelaar www.haut-zwijndrecht.nl vindt u meer informatie over bijvoorbeeld het type woningen en impressies van het met hout beklede wooncomplex. De woningen zijn inmiddels bijna allemaal verkocht.

Vragen over de uitvoering?

De aannemer informeert omwonden binnenkort persoonlijk per brief over de uitvoering van het project.