Rioolheffing

Woont u in Zwijndrecht of heeft u hier een bedrijf, dan betaalt u belasting voor het verwerken van hemel- en grondwater en het onderhoud van het riool. Ook als uw pand niet direct op het riool is aangesloten. Dit heet rioolheffing. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

DigiD-logo EHerkenning-logoAanslag bekijken   u heeft DigiD of eHerkenning nodig

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Als gebruiker van een woning betaalt u een vast bedrag rioolheffing per jaar. Gebruikt u een niet-woning, zoals een bedrijfspand? Dan zijn de kosten afhankelijk van hoeveel water u gebruikt.

Tarief rioolheffing woning 2024

€ 321,96

Tarieven rioolheffing niet-woning 2024

  • verbruik tot 10.000 m3: € 321,96 per 250 m3 (of deel ervan)
  • verbruik tussen 10.000 m3 en 25.000 m3: € 12.878,40 + € 80,40 voor elke 250 m3 (of deel ervan) boven de 10.000 m3
  • verbruik tussen 25.000 m3 en 50.000 m3: € 17.702,40 + € 40,20 voor elke 250 m3 (of deel ervan) boven de 25.000 m3
  • verbruik meer dan 50.000 m3: € 21.722,40 + € 8,04 voor elke 250 m3 (of deel ervan) boven de 50.000 m3
Als u verhuist
  • Gedurende het jaar kan uw situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing. Als u in de loop van het jaar verhuist, krijgt u een nieuwe aanslag op uw nieuwe adres. Ieder jaar wordt op 1 januari beoordeeld hoeveel personen er op uw adres wonen. Op basis daarvan ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen.
  • Verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u rioolheffing aan de gemeente Zwijndrecht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug.
Betalen, kwijtschelding, bezwaar