Reinigingsrecht voor bedrijven

Bedrijven sluiten voor het ophalen en verwerken van hun afval zelf een contract met een erkend afvalinzamelingsbedrijf. Is dit in uw situatie niet mogelijk, dan kunt u gebruik maken van de afvalinzameling van de gemeente. U betaalt dan reinigingsrecht. Deze heffing vindt u op uw aanslag gemeentelijke belastingen. 

U ontvangt de aanslag meestal eind februari via de post of e-mail. Soms krijgt u de aanslag later, dit komt doordat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van de categorie waarin uw bedrijf valt. U wordt ingedeeld in een categorie op basis van branche, aantal werknemers en hoeveel afval u produceert. 

Categorieën

  • Categorie 1: alle bedrijven die maximaal 1 afvalzak van 40 liter per week aanbieden
  • Categorie 2: alle gezondheid- en welzijnsinstellingen en overige branches (horeca en industrie uitgezonderd) met maximaal 4 werknemers
  • Categorie 3: industrie en horeca met maximaal 4 werknemers, overige branches met 5 tot en met 9 werknemers
  • Categorie 4: industrie en horeca met 5 tot en met 9 werknemers, overigens branches met meer dan 9 werknemers
  • Categorie 5: industrie en horeca met meer dan 9 werknemers en alle overige bedrijven die meer dan 10 afvalzakken van 40 liter per week aanbieden

Tarieven 2022

Tarieven reinigingsrecht voor bedrijven 2022
Categorie Tarief exclusief BTW Tarief inclusief BTW
Categorie 1 € 293,04 € 354,58
Categorie 2 € 439,56 € 531,87
Categorie 3 € 659,28 € 797,73
Categorie 4 € 879,12 € 1063,74
Categorie 5 € 1.318,70 € 1.595,62
Wat u moet weten
  • de gemeentelijke reinigingsdienst haalt maximaal 15 afvalzakken van 40 liter per week op per bedrijf. Produceert u meer afval, dan moet u een contract afsluiten met een afvalinzamelingsbedrijf
  • niet alle bedrijven betalen reinigingsrecht. Dit hangt af van het soort werkzaamheden. Wij heffen geen reinigingsrecht als de aard van uw bedrijfsactiviteiten het aannemelijk maakt dat u geen afval produceert
Betalen en bezwaar maken
  • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • u kunt geen kwijtschelding aanvragen voor reinigingsrecht

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen (pdf 151 kB). U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht