Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding vraagt u online aan bij de Digitale Belastingbalie. U heeft hiervoor DigiD nodig.

DigiD-logo Aanvragen  

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Wat u moet weten
 • vraag zo snel mogelijk kwijtschelding aan. Wij kunnen geen kwijtschelding meer verlenen aan een aanslag die u langer dan 3 maanden geleden betaald heeft
 • per aanslag kunt u 1 keer kwijtschelding aanvragen. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u niet opnieuw een aanvraag doen voor dezelfde aanslag
 • u kunt kwijtschelding krijgen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing
Kwijtschelding afvalstoffenheffing 2023 en 2024

Afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is een vast bedrag. Het variabele deel hangt af van uw situatie in het vorige kalenderjaar. Zoals het aantal keer dat u toen restafval heeft aangeboden en het formaat van de afvalzak of container.

Als u recht op kwijtschelding heeft, dan wordt het vaste deel volledig kwijtgescholden. Het variabele deel over 2023 wordt eenmalig volledig kwijtgescholden. In 2024 verandert dit. Dan krijgt u maximaal € 90,00 van het variabele deel afvalstoffenheffing kwijtgescholden.

Wanneer recht op kwijtschelding (normbedragen)

Of u recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, hangt af van uw financiële situatie. Wij kijken naar uw inkomen en vermogen. Hiervoor gelden normbedragen. Zit u iets boven een normbedrag, vraag de kwijtschelding dan wel aan. Want misschien komt u toch in aanmerking. Alle normbedragen zijn nettobedragen inclusief vakantiegeld.

Normbedrag voor inkomen

​​U woont alleen: 

 • u bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd: €1.283,83
 • u heeft de AOW-leeftijd: € 1531,46

U bent getrouwd of woont samen met een gezamenlijk inkomen:

 • beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.834,04
 • beiden AOW-leeftijd: € 2.086,40
 • 1 van beiden AOW-leeftijd en 1 van beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 2.081,40

U bent alleenstaande ouder: € 1.282,83

Normbedrag voor vermogen:

U hebt alleen recht op kwijtschelding als u niet meer dan onderstaande bedragen op uw bank hebt staan (lopende rekeningen en spaarrekeningen). Heeft u een waardevolle auto (minder dan 10 jaar oud en/of van een luxemerk) of heeft u meerdere auto's, dan hebt u ook geen recht op kwijtschelding.Ook als er overwaarde op uw huis zit, kunt u geen kwijtschelding krijgen. Dit berekenen we door de hypotheekschuld af te trekken van de WOZ-waarde.

U woont alleen: 

 • geboren in of na 1935: € 3.462,00
 • geboren voor 1935: € 7.049,00 

U bent getrouwd, geregistreerd partner of woont samen:

 • beiden geboren in of na 1935: € 4.602,00
 • 1 van beiden geboren voor 1935, de ander in 1935 of erna: € 8.195,00
 • beiden geboren voor 1935: € 11.550,00

 U bent alleenstaande ouder: € 4.220,00

Na uw aanvraag
 • wij beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding. Daarvoor kijken we naar het inkomen en vermogen van u en uw eventuele huisgenoten. Met het aanvragen van kwijtschelding gaat u ermee akkoord dat wij dit geautomatiseerd toetsen, voor dit jaar en de komende jaren
 • soms moet u aanvullende informatie opsturen. We nemen contact op als dat nodig is
 • u krijgt uiterlijk binnen 90 dagen nadat u kwijtschelding heeft aangevraagd een beschikking. Hierin staat wat we hebben besloten. Het kan zijn dat u dan nog (een deel) van de gemeentelijke belastingen moet betalen
 • krijgt u kwijtschelding toegewezen, dan hoeft u dit het jaar erna niet opnieuw aan te vragen. Wij toetsen automatisch of u nog steeds recht heeft op kwijtschelding
Schriftelijk aanvragen

Schriftelijk kwijtschelding aanvragen kan ook. Hiervoor gebruikt u het formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf 82 kB). Stuur het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Hulp bij aanvragen

Neem contact op met Bureau Sociaal Raadslieden als u er niet uitkomt. Zij weten hoe kwijtschelding aanvragen werkt en waar u recht op heeft.

Meer informatie