Belastingen

Gemeentelijke belastingen betalen, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen.

 • Bezwaar WOZ-waarde of opgelegde belasting

  Bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde of u vindt dat u ten onrechte een bepaalde belasting is opgelegd.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  U krijgt de aanslag via mijn.overheid.nl of de post. Uw aanslag en belastinggegevens kunt u met DigiD online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Afvalstoffenheffing

  U krijgt de aanslag via mijn.overheid.nl of de post. Uw aanslag en belastinggegevens kunt u met DigiD online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Bijdrage bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  De gemeente keert de opbrengsten van deze heffing uit aan de BIZ-stichting. Deze zorgt voor onderhoud in de winkelstraat of een bedrijventerrein.

 • Gemeentelijke belastingen betalen

  Belastingaanslag betalen, automatische incasso aanvragen of stopzetten, bankrekeningnummer (IBAN) wijzigen, aanmaning en dwangbevel als u niet betaalt.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Kwijtschelding vraagt u online met DigiD aan bij de Digitale Belastingbalie.

 • Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  Bekijk het taxatieverslag van de berekende waarde van uw woning in de digitale Belastingbalie. U heeft daarvoor DigiD nodig.

 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u iets boven, op of in gemeentegrond plaatst. Precariobelasting betaalt u achteraf, na het verstrijken van het belastingjaar.

 • Rioolheffing

  U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.