Omwisselen gft-bak

In het najaar worden alle gft-bakken aan huis door afvalinzamelaar HVC omgewisseld voor een nieuwe. De oude gft-bakken worden door HVC gerecycled. Op deze pagina vindt u meer informatie over het omwisselen van de gft-bakken.

Begin juni hebben alle bewoners van de laagbouw in Zwijndrecht en Heerjansdam een brief ontvangen over het omwisselen van de gft-bak. De nieuwe gft-bak heeft een chip. Deze chip registreert wanneer de bak wordt geleegd.

Tot het najaar kunt u geen nieuwe gft-bak aanvragen bij HVC, tenzij uw huidige bak functioneel niet meer voldoet. Alleen dan ontvangt u een nieuwe gft-bak.

Welk formaat gft-bak wilt u ontvangen?

Standaard krijgt u een bak met een inhoud van 240 liter. Hier hoeft u niks voor te doen. Dit formaat kunt u vergelijken met uw bak voor plastic, blik en drinkpakken. Wilt u liever een kleinere gft-bak (140 liter)? In de brief die u heeft ontvangen staan uw persoonlijke inloggegevens waarmee u op https://zwijndrecht.mijncontainer.nl kunt inloggen. Op deze website kunt u aangeven dat u een kleinere bak wilt ontvangen.

140 liter of 240 liter gft bak

Het legen van uw gft-bak kost niets extra's

Vanaf 1-1-2023 wordt het recycle-tarief ingevoerd in de gemeente. Bij het recycle-tarief betaalt u alleen voor het aantal keer dat u de ondergrondse restafvalcontainer gebruikt of de restafvalbak aan huis laat legen. U betaalt dus niet voor het aantal keer dat u uw gft-bak, papierbak of de bak voor plastic, blik en drinkpakken laat legen. Door goed afval te scheiden heeft u minder restafval en hoeft u minder vaak de ondergrondse restafval container te gebruiken.

Waarom wordt de gft-bak omgewisseld?

De meeste gft-bakken zijn ouder dan 25 jaar en aan vervanging toe. 

Waarom heeft de gft-bak een chip?

De chip in de gft-bak is een registratiemiddel dat gekoppeld is aan uw postcode en huisnummer. Op deze manier is er inzicht in het exacte aantal bakken dat in de gemeente gebruikt wordt. De chip registreert het aantal keer dat de bak geleegd wordt en de dag en tijdstip waarop het plaatsvindt. Daarnaast wil de gemeente en HVC het illegaal gebruik van bakken tegengaan. Er wordt niet berekend hoeveel afval u heeft aangeboden. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving. Op de website van www.hvcgroep.nl vindt u de privacyverklaring, meer informatie over het gebruik van de geregistreerde gegevens en hoe HVC daar vertrouwelijk mee omgaat.