Afvalwater lozen

Als u afvalwater wilt lozen buiten het riool om, dan heeft u daar een vergunning voor nodig.

Deze vergunning of melding vraagt u aan bij het Waterschap Hollandse Delta. Op de website van het Waterschap Hollandse Delta leest u wanneer u een vergunning nodig heeft of een melding doet.