Afval

 • Afval scheiden

  Veel mensen scheiden hun afval en dat doen we steeds beter. Toch zien we dat er in het restafval nog steeds veel materialen zitten die hier niet in thuishoren. Op deze pagina vindt u meer informatie over het scheiden van afval, zodat er minder restafval over blijft.

 • Afvalwater lozen

  Als u afvalwater wilt lozen buiten het riool om, dan heeft u daar een vergunning voor nodig.

 • Afvalwijzer: wat hoort waar?

  Het is niet altijd direct duidelijk in welke bak het afval mag. De afvalwijzer helpt je bij het scheiden van je afval. Twijfel je bijvoorbeeld over waar je lege medicijnstrips weggooit? Check het in de afvalwijzer (beschikbaar in 7 verschillende talen)!

 • Boete bij onjuist aanbieden afval

  U kunt een boete krijgen als u uw huisvuil buiten op een verkeerde manier heeft aangeboden. Bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Grof afval

  Grof (huishoudelijk) afval is het afval dat te groot of te zwaar is voor in de restafvalbak of -zak en wat niet meer geschikt is voor anderen om te gebruiken.

 • Huishoudelijk afval

  Het huishoudelijk afval binnen Zwijndrecht wordt opgehaald door HVC. HVC haalt het huisvuil gescheiden op. We scheiden groenten, fruit, tuinafval en etensresten (gfte), glas, oud papier en karton (opk), plastic verpakkingsafval, blik, drankenkartons (pmd), klein chemisch afval, textiel, olieresten en grofvuil.

 • Klein chemisch afval

  Schadelijke stoffen brengt u naar de milieustraat. Batterijen kunt u meestal ook inleveren bij winkels zoals supermarkten en bouwmarkten. Restanten van medicijnen of gebruikte injectienaalden kunt u inleveren bij de apotheek.

 • Recycle-tarief

  De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het is een bedrag dat ieder huishouden moet betalen voor het ophalen en het verwerken van huisvuil. De gemeente Zwijndrecht is op 1 januari 2023 gestart met het recycle-tarief. Dat houdt in dat u minder afvalstoffenheffing betaalt als u uw afval goed scheidt. Lees verder voor antwoorden op veel gestelde vragen over het recycle-tarief.

 • Zwerfafval

  Zwerfafval zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu.