Energiebewust ondernemen

Wat kunt u doen om energiebewust te ondernemen? Door in te zetten op energiebesparing en opwek van duurzame energie kunnen ondernemers een grote bijdragen leveren aan Zwijndrecht energieneutraal. De gemeente wil samenwerken met ondernemers aan energiebesparing en zonnedaken projecten.

Energiezuinig (ver-)bouwen

Gaat u een nieuw bedrijfspand bouwen? Dan wilt u een energiezuinige gebouw, zonder gas aansluiting, die klaar is voor de toekomst. Ook een verbouwing biedt de kans om de energieprestaties van uw pand te verbeteren. Duurzaam bouwen vraagt om inzicht. Daarom stelt de gemeente software beschikbaar waarmee u via rapportcijfers in een oogopslag ziet hoe uw gebouw presteert en waar verbeteringen kunnen plaatsvinden. GPR Gebouw Systeem geeft inzicht op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Voor meer informatie en het aanvragen van een gratis licentie, kunt u contact opnemen met Janneke Petter, j.petter@zwijndrecht.nl

Wettelijke verplichting

Er zijn een aantal wettelijke regelingen die bedrijven verplichtingen energie te besparen. De belangrijkste zijn de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit), de European Energy-Efficiency Directive (EED) en het Bouwbesluit. Ook zijn er nog energieconvenanten zoals de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3). De omgevingsdienst is namens de gemeenten en de provincie vergunningverlener, toezichthouder en handhaver op het gebied van energiebesparing bij bedrijven. Wilt u weten onder welke regeling u bedrijf valt en wat dit voor u betekent? Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Zonnedaken

Grote oppervlakten dak van bedrijfshallen bieden een kans voor zonne-energie. De gemeente wil ondernemers ondersteuning bieden bij het realiseren van zonnepanelen op hun dak. Op bedrijventerrein De Geer gaan we samen met ondernemers en organisaties aan de slag met de opwek van duurzame energie. Doel is om de daken van het bedrijventerrein te voorzien van zonnepanelen en samen bewuster om te gaan met energie. In de gemeente zijn nog veel meer daken en locaties die mogelijk geschikt zijn voor zonnepanelen. Daarom brengen we alle mogelijke locaties voor opwek van zonne-energie in kaart.