Windenergie

Gemeenteraad ziet geen alternatieve plekken voor windmolens in Zwijndrecht

De gemeenteraad van Zwijndrecht vindt dat er geen enkele plek in Zwijndrecht geschikt is voor de bouw van windmolens. Dat is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering van 17 mei.

Het college van B&W had de gemeenteraad de vraag voorgelegd of de raad Kijfhoek zuid beter geschikt vindt als plek voor windmolens in Zwijndrecht dan industrieterrein Groote Lindt.