Verschillende typen riolering informatie

Hieronder vindt u meer informatie voer de verschillende typen riolering.

Gemengde riolering

De riolering in Zwijndrecht bestaat voor het overgrote deel uit dit type. Hierbij worden hemel- en afvalwater opgevangen in één rioolbuis  Via deze buis worden beide waterstromen afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.
Het nadeel van dit systeem is dat bij hevige regenval de riolering overbelast kan raken. Hierdoor kan er, via straatkolken en zogenaamde overstorten, verdund rioolwater op straat of in singels terechtkomen. Zie ook 'Extreme regenval en riolering' verderop. Een manier om dit probleem te voorkomen is het aanleggen van een (verbeterd) gescheiden riolering.

gemengde riolering

Gescheiden riolering

Bij dit type riolering worden de twee waterstromen gescheiden van elkaar afgevoerd: het afvalwater wordt in een andere buis afgevoerd dan het relatief schone hemelwater. Het afvalwater gaat naar de zuivering en het hemelwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bij gescheiden riolering is het geen goed idee om auto's op straat te wassen. Olie- en zeepresten kunnen zo namelijk via de straatkolken en de hemelwaterbuizen rechtstreeks in het oppervlaktewater terechtkomen. Het beste kunt u de auto wassen op een autowasplaats, want die voert het afvalwater altijd af naar het (afvalwater)riool. In de bestrating kunt u dit type riolering herkennen aan de aanwezigheid van twee vlak naast elkaar gelegen rioolputten (deksels). De een met opschrift 'regenwater' en de ander met opschrift 'vuil water'.

gescheiden riolering

Verbeterd gescheiden riolering

Dit is net zo'n soort systeem als gescheiden riolering, alleen nu met een koppeling tussen het de schone stelsel en afvalwaterstelsel. Zo wordt bij een regenbui de eerste afvalwaterstroom (first flush) afkomstig van wegdekken ook naar de afvalwaterzuivering afgevoerd. De Gemeente Zwijndrecht legt waar mogelijk dit type stelsel aan, in plaats van de gemengde riolering.

verbeterd gescheiden riolering